Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 4 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter
Mw. J.C. Schroot
Toelichting

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Afmelding is ontvangen van de heer Maassen.
  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:04:17 - 00:05:03 - Jolien Schroot
 2. 2

  Inwoners en andere belanghebbenden die zich daarvoor van tevoren hebben aangemeld kunnen aan de vergadertafel plaatsnemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden, relevant voor deze commissie. Iedere inspreker krijgt afhankelijk van het aantal insprekers maximaal vijf minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor vragen uit de commissie. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen. Insprekers kunnen zich uiterlijk woensdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

  00:05:03 - 00:05:11 - Jolien Schroot
 3. 3

  Commissie- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen, relevant voor deze commissie.

  Besluit

  Mw. Schroot geeft als AB-lid een terugkoppeling van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland op 3 april jl.

  00:05:11 - 00:06:32 - Jolien Schroot
 4. 4

  Bij dit agendapunt kan de commissie het college bevragen over de voortgang van actiepunten en voor de agenda geplande onderwerpen, relevant voor deze commissie. Het gaat om het proces; inhoudelijke bespreking kan de commissie apart agenderen. Verzoek aan de leden is om vragen voor dit punt van tevoren via de griffie bij het college aan te kondigen. De overzichten van toezeggingen, moties en schriftelijke vragen staan in Ibabs. Collegeleden kunnen bij dit punt korte bestuurlijke mededelingen doen als de actualiteit dit vraagt.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

  00:06:32 - 00:07:06 - Jolien Schroot
 5. 5

  In commissie Planning & Control van 25 januari is gesproken over de begrotingsindexatie van gemeenschappelijke regelingen. De commissie zag, mede in het licht van de financiële positie van gemeenten, aanleiding om de indexeringssystematiek politiek te besprekengeactualiseerd moet worden. Daarom is afgesproken het onderwerp in de raadscommissie Burger & Bestuur te bespreken. Het betreft een discussie van de raad zelf over de vraag of en hoe de Voorschotense raad een signaal wil geven over dit onderwerp. 
  Als bijlagen zijn toegevoegd: de motie van de gemeenteraad Oegstgeest die de directe aanleiding vormde, een ambtelijke memo ter toelichting op dit onderwerp, beantwoording van schriftelijke vragen 347 inclusief presentatie en beantwoording van diverse technische vragen.

  Besluit

  De commissie adviseert het onderwerp Financiële indexatie gemeenschappelijke regelingen toe te voegen aan de raadsagenda van 11 april, zodat de raad hierover een motie kan behandelen.

  00:07:06 - 00:08:18 - Jolien Schroot
  00:08:18 - 00:14:03 - Arnold Posthuma
  00:14:03 - 00:14:10 - Jolien Schroot
  00:14:13 - 00:15:11 - Tom Fabri
  00:15:11 - 00:15:36 - Jolien Schroot
  00:15:37 - 00:17:58 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  00:17:58 - 00:18:03 - Jolien Schroot
  00:18:14 - 00:20:42 - Wouter van Duivendijk
  00:20:43 - 00:20:46 - Jolien Schroot
  00:20:46 - 00:23:17 - Esther Mieremet
  00:23:17 - 00:23:33 - Jolien Schroot
  00:23:34 - 00:25:53 - Bram Reinke
  00:25:54 - 00:26:40 - Jolien Schroot
  00:26:40 - 00:32:08 - Hans van der Elst
  00:32:08 - 00:32:17 - Jolien Schroot
  00:32:17 - 00:32:50 - Arnold Posthuma
  00:32:50 - 00:32:51 - Jolien Schroot
  00:32:51 - 00:33:20 - Hans van der Elst
  00:33:20 - 00:33:22 - Jolien Schroot
  00:33:22 - 00:33:58 - Bram Reinke
  00:33:59 - 00:34:03 - Jolien Schroot
  00:34:03 - 00:34:09 - Bram Reinke
  00:34:09 - 00:34:11 - Jolien Schroot
  00:34:11 - 00:35:29 - Hans van der Elst
  00:35:29 - 00:35:32 - Jolien Schroot
  00:35:32 - 00:35:47 - Arnold Posthuma
  00:35:47 - 00:35:48 - Jolien Schroot
  00:35:48 - 00:35:53 - Hans van der Elst
  00:35:53 - 00:35:54 - Jolien Schroot
  00:35:54 - 00:36:35 - Arnold Posthuma
  00:36:35 - 00:36:40 - Jolien Schroot
  00:36:40 - 00:37:04 - Hans van der Elst
  00:37:09 - 00:37:27 - Jolien Schroot
  00:37:27 - 00:39:03 - Arnold Posthuma
  00:39:03 - 00:39:08 - Jolien Schroot
  00:39:08 - 00:39:37 - Arnold Posthuma
  00:39:37 - 00:40:06 - Jolien Schroot
  00:40:06 - 00:40:10 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  00:40:10 - 00:40:16 - Jolien Schroot
  00:40:16 - 00:40:27 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  00:40:27 - 00:40:32 - Jolien Schroot
  00:44:48 - 00:44:54 - Jolien Schroot
  00:44:54 - 00:45:28 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  00:45:28 - 00:46:09 - Jolien Schroot
  00:46:13 - 00:46:29 - Jolien Schroot
  00:46:29 - 00:47:17 - Tom Fabri
  00:47:17 - 00:47:22 - Jolien Schroot
  00:47:32 - 00:50:18 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  00:50:18 - 00:50:24 - Jolien Schroot
  00:50:25 - 00:52:09 - Wouter van Duivendijk
  00:52:10 - 00:52:13 - Jolien Schroot
  00:52:13 - 00:53:14 - Esther Mieremet
  00:53:14 - 00:53:17 - Jolien Schroot
  00:53:17 - 00:54:12 - Bram Reinke
  00:54:12 - 00:54:25 - Jolien Schroot
  00:54:25 - 00:55:27 - Arnold Posthuma
  00:55:27 - 00:55:32 - Jolien Schroot
  00:55:32 - 00:57:35 - Hans van der Elst
  00:57:35 - 00:57:40 - Jolien Schroot
  00:57:42 - 00:58:23 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  00:58:24 - 00:58:26 - Jolien Schroot
  00:58:26 - 00:58:33 - Hans van der Elst
  00:58:33 - 00:58:55 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  00:59:02 - 00:59:06 - Jolien Schroot
  00:59:11 - 00:59:55 - Hans van der Elst
  00:59:56 - 01:00:01 - Jolien Schroot
  01:00:01 - 01:00:49 - Arnold Posthuma
  01:00:49 - 01:00:50 - Jolien Schroot
  01:00:53 - 01:01:25 - Hans van der Elst
  01:01:27 - 01:01:57 - Jolien Schroot
 6. 6

  De rondvraag is bedoeld voor politieke vragen over actuele onderwerpen, relevant voor deze commissie, die niet schriftelijk gesteld kunnen worden (artikel 39 Reglement van Orde) omdat de actualiteit dit vergt. Commissieleden moeten onderwerpen voor dit agendapunt 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

  01:01:57 - 01:02:01 - Jolien Schroot
 7. 7

  01:02:01 - 01:02:09 - Jolien Schroot