Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 16 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

De Paauw, Raadzaal

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Dhr. Maassen, mw. Mieremet en dhr. Van der Meer zijn met kennisgeving afwezig. Dhr. Bremmer is voorzitter; van de CDA-fractie is daarom ook dhr. Van Oostrum aanwezig.
  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:09:31 - 00:15:07 - Cees Bremmer
 2. 2

  Inwoners en andere belanghebbenden die zich daarvoor van tevoren hebben aangemeld kunnen aan de vergadertafel plaatsnemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden, relevant voor deze commissie. Iedere inspreker krijgt afhankelijk van het aantal insprekers maximaal vijf minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor vragen uit de commissie. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen. Insprekers kunnen zich uiterlijk woensdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

  00:12:00 - 00:15:07 - Cees Bremmer
 3. 3

  Commissie- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen, relevant voor deze commissie.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

  00:12:09 - 00:15:07 - Cees Bremmer
 4. 4

  Bij dit agendapunt kan de commissie het college bevragen over de voortgang van actiepunten en voor de agenda geplande onderwerpen, relevant voor deze commissie. Het gaat om het proces; inhoudelijke bespreking kan de commissie apart agenderen. Verzoek aan de leden is om vragen voor dit punt van tevoren via de griffie bij het college aan te kondigen. De overzichten van toezeggingen, moties en schriftelijke vragen staan in Ibabs. Collegeleden kunnen bij dit punt korte bestuurlijke mededelingen doen als de actualiteit dit vraagt.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

  00:12:32 - 00:15:07 - Cees Bremmer
 5. 5

  De evaluatie naar het verkoopproces van het Ambachts- en Baljuwhuis is uitgevoerd. Deze is door het college aan de raad gestuurd ter bespreking van de conclusies en aanbevelingen.

  Besluit

  De commissie reflecteert op de bevindingen uit het onderzoek. De portefeuillehouders Ambachts- en Baljuwhuis (wethouder De Bruijn) en Bibob-beleid (burgemeester Stemerdink) beantwoorden vragen en gaan in op zaken die beter aangepakt hadden moeten worden. Lessen voor de college, raad en organisatie zijn onder meer te vinden op het gebied van regie nemen en houden, communicatie naar de raad en duidelijk maken wat van de raad wordt verwacht, dossieropbouw en consequent handelen conform wet- en regelgeving. Toezegging: als meer informatie bekend wordt over het financieel onderzoek waartoe begin 2023 opdracht is gegeven (bv. een rekening of informatie van de externe partij), dan wordt de raad hierover geïnformeerd. Het raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering, waar mogelijk amendementen worden ingediend over beslispunt 1 (wijze van rapporteren) en beslispunt 2 (deze mogelijk schrappen).

  00:13:18 - 00:15:07 - Cees Bremmer
  00:15:07 - 00:19:57 - Katrien van Meenen
  00:19:57 - 00:20:10 - Cees Bremmer
  00:20:10 - 00:26:29 - Albert Deuzeman
  00:26:29 - 00:26:34 - Cees Bremmer
  00:26:34 - 00:26:46 - Albert Deuzeman
  00:26:46 - 00:26:56 - Cees Bremmer
  00:26:56 - 00:27:04 - Albert Deuzeman
  00:27:04 - 00:27:17 - Cees Bremmer
  00:27:17 - 00:27:42 - Katrien van Meenen
  00:27:42 - 00:27:44 - Cees Bremmer
  00:27:44 - 00:28:34 - Albert Deuzeman
  00:28:34 - 00:28:36 - Cees Bremmer
  00:28:36 - 00:29:20 - Katrien van Meenen
  00:29:20 - 00:29:33 - Albert Deuzeman
  00:29:33 - 00:29:48 - Cees Bremmer
  00:29:48 - 00:34:52 - Jolien Schroot
  00:34:52 - 00:35:00 - Cees Bremmer
  00:35:00 - 00:37:45 - Wouter van Duivendijk
  00:37:45 - 00:38:06 - Cees Bremmer
  00:38:06 - 00:43:22 - Arnold Posthuma
  00:43:22 - 00:43:35 - Cees Bremmer
  00:43:35 - 00:46:32 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  00:46:32 - 00:48:30 - Cees Bremmer
  00:48:30 - 00:59:21 - Nadine Stemerdink
  00:59:21 - 00:59:44 - Cees Bremmer
  00:59:44 - 01:00:33 - Katrien van Meenen
  01:00:33 - 01:00:39 - Cees Bremmer
  01:00:39 - 01:05:40 - Nadine Stemerdink
  01:05:40 - 01:06:15 - Cees Bremmer
  01:06:15 - 01:14:54 - Paul de Bruijn
  01:14:54 - 01:17:00 - Cees Bremmer
  01:17:00 - 01:17:13 - Arnold Posthuma
  01:17:13 - 01:17:19 - Cees Bremmer
  01:17:19 - 01:18:27 - Nadine Stemerdink
  01:18:27 - 01:18:31 - Cees Bremmer
  01:18:31 - 01:19:18 - Paul de Bruijn
  01:19:18 - 01:19:21 - Cees Bremmer
  01:19:21 - 01:19:39 - Arnold Posthuma
  01:19:39 - 01:19:42 - Cees Bremmer
  01:19:42 - 01:19:53 - Paul de Bruijn
  01:19:53 - 01:19:55 - Cees Bremmer
  01:19:55 - 01:20:49 - Arnold Posthuma
  01:20:49 - 01:20:51 - Cees Bremmer
  01:20:51 - 01:21:27 - Paul de Bruijn
  01:21:27 - 01:22:11 - Cees Bremmer
  01:22:11 - 01:24:54 - Albert Deuzeman
  01:24:54 - 01:25:01 - Cees Bremmer
  01:25:01 - 01:25:11 - Albert Deuzeman
  01:25:11 - 01:25:50 - Cees Bremmer
  01:25:50 - 01:26:19 - Jolien Schroot
  01:26:19 - 01:26:28 - Cees Bremmer
  01:26:28 - 01:27:00 - Wouter van Duivendijk
  01:27:00 - 01:27:10 - Cees Bremmer
  01:27:10 - 01:30:12 - Arnold Posthuma
  01:30:12 - 01:30:17 - Cees Bremmer
  01:30:17 - 01:30:44 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  01:30:44 - 01:30:49 - Cees Bremmer
  01:30:49 - 01:35:00 - Nadine Stemerdink
  01:35:00 - 01:35:03 - Cees Bremmer
  01:35:03 - 01:37:28 - Paul de Bruijn
  01:37:28 - 01:37:32 - Cees Bremmer
  01:37:32 - 01:38:00 - Arnold Posthuma
  01:38:00 - 01:40:05 - Cees Bremmer
  01:47:30 - 01:49:08 - Cees Bremmer
 6. 6

  De gemeenteraad geeft een 'go/no-go' op het starten van de tweede fase van het proces businesscase huisvesting gemeentelijke organisatie. Fase 2 levert voor de lange termijn vijf conceptontwerpen op. De opties die uitgewerkt worden zijn het verbouwen van het huidige gemeentehuis, een nieuwbouw gemeentehuis (drie varianten) en de huur van panden/panden als gemeentehuis. Voor fase 2 is incidenteel budget nodig. Daarnaast is het voorstel om voor 2024 incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de tijdelijke huisvesting.

  Besluit

  De commissie onderkent het belang van goede huisvesting van de ambtenaren in Voorschoten. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor goede voorzieningen voor de raad en raadsfracties. De commissie heeft ook nog een aantal vragen, die door de portefeuillehouder worden beantwoord. Enkele fracties geven in overweging om aan de voorkant een duidelijker financieel kader mee te geven waarbinnen het college plannen kan uitwerken. In ieder geval is aan het eind van fase 2 een helder beeld van financiële consequenties van verschillende opties nodig. Verder wordt onder meer gesproken over de financiële consequenties in relatie tot de kadernota en het principe dat het project niet ten koste gaat van de inzet voor andere projecten. De wethouder geeft aan dat ten minste één van de scenario’s ruim binnen de 11 miljoen euro zal vallen die in de begroting staat. Het debat wordt vervolgd in de raad, waar het raadsvoorstel als bespreekpunt op de agenda komt. De technische vragen van Voorschoten Lokaal worden voor die tijd beantwoord.

  01:47:56 - 01:49:08 - Cees Bremmer
  01:49:08 - 01:51:54 - Wouter van Duivendijk
  01:51:54 - 01:52:03 - Cees Bremmer
  01:52:03 - 01:54:03 - Tom Fabri
  01:54:03 - 01:54:12 - Cees Bremmer
  01:54:12 - 01:57:00 - Mark van Oostrum
  01:57:00 - 01:57:06 - Cees Bremmer
  01:57:06 - 01:57:40 - Bram Reinke
  01:57:40 - 01:57:42 - Cees Bremmer
  01:57:42 - 01:58:07 - Mark van Oostrum
  01:58:07 - 01:58:10 - Cees Bremmer
  01:58:10 - 01:58:52 - Bram Reinke
  01:58:52 - 01:58:55 - Cees Bremmer
  01:58:55 - 02:00:05 - Mark van Oostrum
  02:00:05 - 02:00:12 - Cees Bremmer
  02:00:12 - 02:03:09 - Jolien Schroot
  02:03:09 - 02:03:17 - Cees Bremmer
  02:03:17 - 02:05:17 - Bram Reinke
  02:05:17 - 02:05:24 - Cees Bremmer
  02:05:24 - 02:08:10 - Arnold Posthuma
  02:08:10 - 02:09:21 - Cees Bremmer
  02:09:21 - 02:17:33 - Paul de Bruijn
  02:17:33 - 02:17:43 - Cees Bremmer
  02:17:43 - 02:22:06 - Paul de Bruijn
  02:22:06 - 02:22:08 - Cees Bremmer
  02:22:08 - 02:22:21 - Jolien Schroot
  02:22:21 - 02:22:29 - Cees Bremmer
  02:22:29 - 02:23:15 - Paul de Bruijn
  02:23:15 - 02:23:28 - Cees Bremmer
  02:23:28 - 02:23:47 - Jolien Schroot
  02:23:47 - 02:23:50 - Cees Bremmer
  02:23:50 - 02:24:38 - Paul de Bruijn
  02:24:38 - 02:25:38 - Cees Bremmer
  02:25:38 - 02:26:07 - Wouter van Duivendijk
  02:26:07 - 02:26:12 - Cees Bremmer
  02:26:12 - 02:27:35 - Tom Fabri
  02:27:35 - 02:27:40 - Cees Bremmer
  02:27:40 - 02:28:58 - Mark van Oostrum
  02:28:58 - 02:29:30 - Cees Bremmer
  02:29:30 - 02:30:40 - Paul de Bruijn
  02:30:40 - 02:31:35 - Cees Bremmer
  02:31:35 - 02:32:12 - Paul de Bruijn
  02:32:12 - 02:33:59 - Cees Bremmer
 7. 7

  Met toetreding van gemeente Voorschoten tot Stichting RIJK wordt beoogd om de continuïteit bij inkoop en aanbesteden te waarborgen en een professionaliseringsslag te maken. Het gaat om een voorgenomen collegebesluit, waarover de raad eerst gelegenheid krijgt eventuele wensen en bedenkingen te uiten. Daarnaast stelt het college voor om de financiële gevolgen van de toetreding te verwerken in de kadernota en voorjaarsnota.

  Besluit

  Er is brede steun voor het voorstel. In de evaluatie zal het college onder meer kijken naar het gebruik van de diensten versus het besteedde bedrag. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  02:32:50 - 02:33:59 - Cees Bremmer
  02:33:59 - 02:34:58 - Bram Reinke
  02:34:58 - 02:35:10 - Cees Bremmer
  02:35:10 - 02:35:36 - Arnold Posthuma
  02:35:36 - 02:35:40 - Cees Bremmer
  02:35:40 - 02:35:44 - Tom Fabri
  02:35:44 - 02:35:46 - Cees Bremmer
  02:35:46 - 02:36:28 - Mark van Oostrum
  02:36:28 - 02:36:39 - Cees Bremmer
  02:36:39 - 02:37:23 - Nadine Stemerdink
  02:37:23 - 02:38:53 - Cees Bremmer
 8. 8

  Informatiebrief 092 van 4 december 2023 over Toekomst Richard Wagnerlaan 22, is op verzoek van de fracties van GroenLinks en de VVD geagendeerd voor deze commissie. De bespreking gaat over de volgende vragen:
  • Informatiebrief 092 vermeldt correct dat de raad, met het unaniem aannemen van amendement 264 op de Programmabegroting 2024-2027, expliciet besloten heeft een renovatie van het B+C gebouw à €950.000 te schrappen. Uit deze informatiebrief blijkt de intentie van het college om deze renovatie desondanks ter hand te nemen, klaarblijkelijk tegen nog hogere kosten van €1.200.000. De benodigde middelen hiervoor zouden met de Voorjaarsnota 2024 "op de begroting" worden gebracht. Is de raad net zo verrast als de fracties van GroenLinks en VVD over het schijnbaar negeren van de wens van de raad? Vindt de raad het wenselijk dat er, voorafgaand aan de vraag naar het beschikbaar stellen van de middelen, een inhoudelijke discussie plaatsvindt over de wenselijkheid van deze investering?
  • Met de voorstellen in deze informatiebrief zou er eventueel ruimte beschikbaar komen voor de huisvesting van 20 tot 24 ontheemden. Daarmee gaat het slechts om een fractie van het totaal aan ontheemden dat op dit moment in onze gemeente verblijft, terwijl de gekozen aanpak niet bijzonder goed op te schalen lijkt. Is de raad van mening dat er behoefte is aan een structurele oplossing voor de huisvesting van deze groep?
  • Met de voorgenomen verbouwing van het B+C gebouw aan de Richard Wagnerlaan wordt het pand weer actief onderdeel van het gemeentelijke vastgoed portfolio. Hiermee wordt afgeweken van het eerder genomen raadsbesluit (14 mei 2020) om het pand als "ontwikkellocatie" te bestempelen. Vindt de raad dit wenselijk?

  Besluit

  De commissie bespreekt de vragen zoals benoemd op de agenda. Er is behoefte aan om de thema’s die spelen rond huisvesting, zoals woningbehoefte, gemeentehuis, huisvesting van statushouders, asielzoekers en ontheemden en het omgaan met herontwikkellocaties in samenhang te beschouwen. De raad moet in bovendien goed gepositioneerd zijn in genoemde huisvestingsvraagstukken (budgetrecht, vertegenwoordiging van de inwoners). Burgemeester en wethouder geven een toelichting op genoemde onderwerpen en hun onderscheiden rollen hierin. Toezegging: het college komt uiterlijk september met een brief over huisvestingsthema’s die spelen rond komst van asielzoekers, ontheemden en statushouders, om hierover met de raad in gesprek te gaan. Komende week wordt in het presidium besproken hoe met agendering van het onderwerp om te gaan.

  02:37:38 - 02:38:53 - Cees Bremmer
  02:38:53 - 02:41:41 - Albert Deuzeman
  02:41:41 - 02:41:49 - Cees Bremmer
  02:41:49 - 02:43:59 - Katrien van Meenen
  02:43:59 - 02:44:21 - Cees Bremmer
  02:44:21 - 02:47:20 - Jolien Schroot
  02:47:20 - 02:47:26 - Cees Bremmer
  02:47:26 - 02:47:39 - Albert Deuzeman
  02:47:39 - 02:47:46 - Jolien Schroot
  02:47:46 - 02:48:01 - Cees Bremmer
  02:48:01 - 02:51:05 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  02:51:05 - 02:51:15 - Cees Bremmer
  02:51:15 - 02:52:53 - Arnold Posthuma
  02:52:53 - 02:53:03 - Cees Bremmer
  02:53:03 - 02:53:26 - Katrien van Meenen
  02:53:26 - 02:53:34 - Arnold Posthuma
  02:53:34 - 02:53:36 - Cees Bremmer
  02:53:36 - 02:55:42 - Wouter van Duivendijk
  02:55:42 - 02:56:40 - Cees Bremmer
  02:56:40 - 03:03:35 - Hans van der Elst
  03:03:35 - 03:03:37 - Cees Bremmer
  03:03:37 - 03:04:21 - Albert Deuzeman
  03:04:21 - 03:04:45 - Hans van der Elst
  03:04:45 - 03:04:47 - Cees Bremmer
  03:04:47 - 03:05:06 - Albert Deuzeman
  03:05:06 - 03:07:07 - Hans van der Elst
  03:07:07 - 03:07:12 - Cees Bremmer
  03:07:12 - 03:07:51 - Katrien van Meenen
  03:07:51 - 03:07:53 - Cees Bremmer
  03:07:53 - 03:08:36 - Hans van der Elst
  03:08:36 - 03:08:42 - Cees Bremmer
  03:08:42 - 03:09:00 - Katrien van Meenen
  03:09:00 - 03:09:33 - Cees Bremmer
  03:09:33 - 03:11:05 - Hans van der Elst
  03:11:05 - 03:11:30 - Cees Bremmer
  03:11:30 - 03:12:05 - Katrien van Meenen
  03:12:05 - 03:12:09 - Cees Bremmer
  03:12:09 - 03:25:18 - Nadine Stemerdink
  03:25:18 - 03:26:25 - Cees Bremmer
  03:26:25 - 03:26:46 - Nadine Stemerdink
  03:26:46 - 03:27:14 - Cees Bremmer
  03:27:14 - 03:27:54 - Nadine Stemerdink
  03:27:54 - 03:28:12 - Cees Bremmer
  03:28:12 - 03:28:49 - Katrien van Meenen
  03:28:49 - 03:28:52 - Cees Bremmer
  03:28:52 - 03:30:02 - Albert Deuzeman
  03:30:02 - 03:32:00 - Cees Bremmer
 9. 9

  Gemeente Voorschoten neemt deel aan Hecht (gemeenschappelijke regeling op het gebied van publieke gezondheid). Hecht heeft een begrotingswijziging 2024 ingediend en de gemeenteraden gevraagd om een zienswijze. Als gevolg van cao-afspraken in 2023 en de onverwachte loonindexatie heeft Hecht een negatief jaarresultaat 2023. Dit tekort is ten laste van het eigen vermogen van Hecht gebracht. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is het nodig dat de deelnemende gemeenten het tekort aanzuiveren en is daarom deze begrotingswijziging voorgelegd.

  Besluit

  De concept-zienswijze kan op steun van de commissie rekenen en gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

  03:30:35 - 03:32:00 - Cees Bremmer
  03:32:00 - 03:32:37 - Mark van Oostrum
  03:32:37 - 03:32:42 - Cees Bremmer
  03:32:42 - 03:32:47 - Tom Fabri
  03:32:47 - 03:32:49 - Cees Bremmer
  03:32:49 - 03:34:50 - Arnold Posthuma
  03:34:50 - 03:34:54 - Cees Bremmer
  03:34:54 - 03:35:58 - Bram Reinke
  03:35:58 - 03:36:03 - Cees Bremmer
  03:36:03 - 03:36:15 - Wouter van Duivendijk
  03:36:15 - 03:36:33 - Cees Bremmer
  03:36:33 - 03:38:57 - Hubert Schokker
  03:38:57 - 03:39:03 - Cees Bremmer
  03:39:03 - 03:39:36 - Mark van Oostrum
  03:39:36 - 03:39:40 - Cees Bremmer
  03:39:40 - 03:40:35 - Hubert Schokker
  03:40:35 - 03:41:36 - Cees Bremmer
 10. 10

  De gemeenteraad wordt met dit raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de begroting Holland Rijnland 2025. Met het indienen van een zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze gemeenschappelijke regeling.
  Zoals gebruikelijk is het dashboard voor deze gemeenschappelijke regeling als achtergrondinformatie toegevoegd.

  Besluit

  De concept-zienswijze kan op steun van de commissie rekenen. Toezegging: voor de raadsvergadering wordt in de zienswijzebrief de passage “we kijken uit naar dit gesprek” vervangen door: “Wij verwachten hiermee heldere en weloverwogen keuzes te kunnen maken.” Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

  03:40:51 - 03:41:36 - Cees Bremmer
  03:41:36 - 03:41:39 - Wouter van Duivendijk
  03:41:39 - 03:41:48 - Cees Bremmer
  03:41:48 - 03:43:15 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  03:43:15 - 03:43:35 - Cees Bremmer
  03:43:35 - 03:45:19 - Hans van der Elst
  03:45:19 - 03:45:23 - Cees Bremmer
  03:45:23 - 03:45:50 - Patricia Kortekaas-Warmerdam
  03:45:50 - 03:45:52 - Cees Bremmer
  03:45:52 - 03:46:08 - Hans van der Elst
  03:46:08 - 03:46:22 - Cees Bremmer
  03:46:22 - 03:46:35 - Hans van der Elst
  03:46:35 - 03:49:01 - Cees Bremmer
 11. 11

  De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) is geactualiseerd. De raad heeft eerder over het concept een zienswijze vastgesteld. Nu ligt de vernieuwde regeling definitief ter vaststelling voor. De gemeenteraad moet het college van burgemeester en wethouders toestemming geven voor het vaststellen van de gewijzigde regeling.

  Besluit

  De concept-zienswijze kan op steun van de commissie rekenen en gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

  03:46:38 - 03:49:01 - Cees Bremmer
 12. 12

  De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is geactualiseerd. De raad heeft eerder over het concept een zienswijze vastgesteld. Nu ligt de vernieuwde regeling definitief ter vaststelling voor. De gemeenteraad moet het college van burgemeester en wethouders toestemming geven voor het vaststellen van de gewijzigde regeling.

  Besluit

  De concept-zienswijze kan op steun van de commissie rekenen en gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

  03:47:48 - 03:49:01 - Cees Bremmer
 13. 13

  De rondvraag is bedoeld voor politieke vragen over actuele onderwerpen, relevant voor deze commissie, die niet schriftelijk gesteld kunnen worden (artikel 39 Reglement van Orde) omdat de actualiteit dit vergt. Commissieleden moeten onderwerpen voor dit agendapunt 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

  03:48:43 - 03:49:01 - Cees Bremmer
 14. 14

  03:48:50 - 03:49:01 - Cees Bremmer