Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Voorschoten

donderdag 8 juli 2021

14:00 - 21:00

Locatie
De Paauw, Raadzaal
Voorzitter
N. Stemerdink
Toelichting

De vergadering vindt plaats in raadhuis De Paauw in Wassenaar. Vanwege de Coronamaatregelen kunnen publiek en pers niet bij de vergadering aanwezig zijn. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en is hieronder te zien.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Berichten van verhindering is ontvangen van de raadsleden Van Rixtel (GroenLinks), In 't VeenĀ (VVD) en Schroot (D66). De heer Van den Dool is later aanwezig en wel present bij de stemmingen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Toelichting: zie onder punt 2.

Besluit

Het college zegt toe de fluctuatie in de kosten van de taken op de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling voorafgaand aan de begrotingsbehandeling toe te lichten.

Voor besluitvorming over de amendementen en moties bij de Kaderbrief zie het bij dit agendapunt gevoegde overzicht "MET BESLUITEN: Overzicht amendementen - moties Kaderbrief 2022".
Noot bij Amendement 126: deze is gewijzigd en daarna aangenomen. Het gewijzigde amendement is als bijlage opgenomen.

Het gewijzigde raadsvoorstel Kaderbrief 2022 is, na stemverklaringen van de fracties van ONS Voorschoten en PvdA, aangenomen met de stemmen van de fractie van Voorschoten Lokaal Sterk tegen.

De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.

Besluit

Er is geen voorstel bekrachtiging geheimhouding.