Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:14 - 00:05:08 - Cees Bremmer
 2. 2

  Inwoners en andere belanghebbenden die zich daarvoor van tevoren hebben aangemeld kunnen aan de vergadertafel plaatsnemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden, relevant voor deze commissie. Iedere inspreker krijgt afhankelijk van het aantal insprekers maximaal vijf minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor vragen uit de commissie. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen. Insprekers kunnen zich uiterlijk woensdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Mevrouw Kommeren spreekt in, namens de Cultuurfabriek, over de ontwikkeling Kruispuntkerk.
  De heer Snoeker spreekt in, namens het burgerinitiatief Kruispuntkerk 2021, over de ontwikkeling van de Kruispuntkerk.

  00:05:02 - 00:05:08 - Cees Bremmer
  00:05:08 - 00:10:00 - Inspreker 1
  00:10:00 - 00:10:27 - Cees Bremmer
  00:10:27 - 00:10:49 - Bart Lavrijsen
  00:10:49 - 00:10:54 - Cees Bremmer
  00:10:54 - 00:11:37 - Inspreker 1
  00:11:37 - 00:11:40 - Cees Bremmer
  00:11:40 - 00:13:09 - Erik Maassen
  00:13:09 - 00:13:42 - Inspreker 1
  00:13:42 - 00:13:44 - Cees Bremmer
  00:13:44 - 00:14:39 - Inspreker 2
  00:14:39 - 00:14:42 - Cees Bremmer
  00:14:42 - 00:15:12 - Erik Maassen
  00:15:12 - 00:15:16 - Cees Bremmer
  00:15:16 - 00:16:11 - Inspreker 1
  00:16:11 - 00:16:27 - Cees Bremmer
  00:16:27 - 00:17:00 - Erik Maassen
  00:17:00 - 00:17:02 - Cees Bremmer
  00:17:02 - 00:17:20 - Inspreker 2
  00:17:20 - 00:17:22 - Cees Bremmer
  00:17:22 - 00:17:30 - Erik Maassen
  00:17:30 - 00:17:31 - Cees Bremmer
  00:17:31 - 00:17:39 - Inspreker 1
  00:17:39 - 00:18:04 - Cees Bremmer
  00:18:04 - 00:22:18 - Inspreker 1
  00:22:18 - 00:22:30 - Cees Bremmer
  00:22:30 - 00:22:45 - Jolien Schroot
  00:22:45 - 00:22:46 - Cees Bremmer
  00:22:46 - 00:23:29 - Inspreker 1
  00:23:29 - 00:23:34 - Cees Bremmer
  00:23:34 - 00:24:00 - Bart Lavrijsen
  00:24:00 - 00:24:05 - Cees Bremmer
  00:24:05 - 00:24:51 - Inspreker 1
  00:24:51 - 00:24:59 - Cees Bremmer
  00:24:59 - 00:25:21 - Erik Maassen
  00:25:21 - 00:26:52 - Inspreker 1
  00:26:52 - 00:26:53 - Cees Bremmer
  00:26:53 - 00:29:39 - Cees Bremmer
 3. 3

  Commissie- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  Wethouder Van der Elst koppelt terug uit de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West Holland: het fuseren met andere omgevingsdiensten is onderwerp van gesprek en het reduceren van het aantal uren dat een FTE per jaar minder gaat werken gebeurt budgetneutraal.

  00:27:53 - 00:29:39 - Cees Bremmer
  00:29:39 - 00:34:09 - Bart Lavrijsen
  00:34:09 - 00:34:21 - Cees Bremmer
  00:34:21 - 00:40:58 - Jolien Schroot
 4. 4

  Bij dit agendapunt kan de commissie het college bevragen over de voortgang van actiepunten en voor de agenda geplande onderwerpen. Het gaat om het proces; inhoudelijke bespreking kan de commissie apart agenderen. Verzoek aan de leden is om vragen voor dit punt van tevoren via de griffie bij het college aan te kondigen. De overzichten van toezeggingen, moties en schriftelijke vragen staan in Ibabs. Collegeleden kunnen bij dit punt korte bestuurlijke mededelingen doen als de actualiteit dit vraagt.

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen.

  02:07:38 - 02:07:54 - Cees Bremmer
  02:16:47 - 02:18:26 - Cees Bremmer
 5. 5

  De raad wordt voorgesteld het college op te dragen de vervolgstappen te nemen die nodig zijn om eind 2024 op basis van een Definitief Ontwerp, een investeringsplan en een uitgewerkt exploitatieplan te kunnen besluiten over de realisatie van de ontwikkeling van de Kruispuntkerk. Daarnaast wordt gevraagd per direct een voorbereidend budget beschikbaar te stellen van € 300.000 dat wordt gedekt uit de bestemmingsreserve culturele accommodatie.

  Besluit

  De commissie is het erover eens dat het voorstel dat er ligt voor de ontwikkeling van de Kruispuntkerk er goed uitziet. Toch zijn er nog veel vragen en onduidelijkheden. Die gaan onder andere over de financiële aspecten, de toekomstige beheerstructuur, de sociale component bij de woningbouw, de strakke planning voor besluitvorming, de juridische afspraken die de gemeente moet maken met de eigenaar, de relatie met de ontwikkeling van het terrein van de naastgelegen supermarkt en woningbouw op het Churchillplein en de parkeerdruk. De PvdA kondigt een motie aan die ertoe moet leiden dat de raad in september een voortgangsrapportage kan bespreken om nog bij te kunnen sturen voordat besluitvorming in december plaatsvindt. De wethouder staat hier positief tegenover. De wethouder zegt toe een bestaande notitie over staatssteun uit 2020 toe te voegen aan de stukken voor de raad. (toezegging) Het voorstel komt als bespreekstuk terug op de raadsagenda.

  00:39:04 - 00:40:58 - Jolien Schroot
  00:40:58 - 00:41:11 - Cees Bremmer
  00:41:11 - 00:47:58 - Ad de Graaf
  00:47:58 - 00:48:15 - Cees Bremmer
  00:48:15 - 00:48:30 - Erik Maassen
  00:48:30 - 00:48:38 - Cees Bremmer
  00:48:38 - 00:49:38 - Ad de Graaf
  00:49:38 - 00:57:44 - Erik Maassen
  00:57:44 - 00:58:01 - Cees Bremmer
  00:58:01 - 00:59:45 - Marleen Persoon
  00:59:45 - 00:59:55 - Cees Bremmer
  00:59:55 - 01:04:29 - Conny van der Krogt
  01:04:29 - 01:04:44 - Cees Bremmer
  01:04:44 - 01:09:39 - Helma van der Wende
  01:09:39 - 01:10:45 - Cees Bremmer
  01:10:45 - 01:14:35 - Paul de Bruijn
  01:14:35 - 01:14:48 - Cees Bremmer
  01:14:48 - 01:26:25 - Paul de Bruijn
  01:26:25 - 01:26:27 - Cees Bremmer
  01:26:27 - 01:27:52 - Ad de Graaf
  01:27:52 - 01:27:59 - Cees Bremmer
  01:27:59 - 01:30:13 - Paul de Bruijn
  01:30:13 - 01:30:15 - Cees Bremmer
  01:30:15 - 01:30:33 - Jolien Schroot
  01:30:33 - 01:30:35 - Cees Bremmer
  01:30:35 - 01:32:10 - Paul de Bruijn
  01:32:10 - 01:32:13 - Cees Bremmer
  01:32:13 - 01:32:29 - Jolien Schroot
  01:32:29 - 01:32:32 - Cees Bremmer
  01:32:32 - 01:32:41 - Paul de Bruijn
  01:32:41 - 01:32:43 - Cees Bremmer
  01:32:43 - 01:33:08 - Jolien Schroot
  01:33:08 - 01:33:11 - Cees Bremmer
  01:33:11 - 01:34:24 - Paul de Bruijn
  01:34:24 - 01:34:27 - Cees Bremmer
  01:34:27 - 01:34:46 - Jolien Schroot
  01:34:46 - 01:34:54 - Paul de Bruijn
  01:34:54 - 01:34:58 - Jolien Schroot
  01:34:58 - 01:35:00 - Jolien Schroot
  01:35:00 - 01:35:21 - Paul de Bruijn
  01:35:21 - 01:35:23 - Cees Bremmer
  01:35:23 - 01:37:22 - Paul de Bruijn
  01:37:22 - 01:37:24 - Cees Bremmer
  01:37:24 - 01:38:07 - Erik Maassen
  01:38:07 - 01:38:10 - Cees Bremmer
  01:38:10 - 01:44:27 - Paul de Bruijn
  01:44:27 - 01:46:08 - Cees Bremmer
  01:46:08 - 01:48:58 - Bart Lavrijsen
  01:48:58 - 01:49:04 - Cees Bremmer
  01:49:04 - 01:50:13 - Jolien Schroot
  01:50:13 - 01:50:17 - Cees Bremmer
  01:50:17 - 01:50:26 - Bart Lavrijsen
  01:50:26 - 01:50:53 - Jolien Schroot
  01:50:53 - 01:51:05 - Cees Bremmer
  01:51:05 - 01:52:35 - Ad de Graaf
  01:52:35 - 01:52:49 - Cees Bremmer
  01:52:49 - 01:54:53 - Erik Maassen
  01:54:53 - 01:55:16 - Cees Bremmer
  01:55:16 - 01:55:35 - Marleen Persoon
  01:55:35 - 01:55:43 - Cees Bremmer
  01:55:43 - 01:55:45 - Cees Bremmer
  01:55:45 - 01:56:47 - Conny van der Krogt
  01:56:47 - 01:56:52 - Cees Bremmer
  01:56:52 - 01:57:50 - Helma van der Wende
  01:57:50 - 01:58:00 - Cees Bremmer
  01:58:00 - 01:58:50 - Paul de Bruijn
  01:58:50 - 01:58:57 - Cees Bremmer
  01:58:57 - 01:59:08 - Bart Lavrijsen
  01:59:08 - 01:59:11 - Cees Bremmer
  01:59:11 - 01:59:27 - Paul de Bruijn
  01:59:27 - 01:59:32 - Cees Bremmer
  01:59:32 - 02:03:59 - Paul de Bruijn
  02:03:59 - 02:06:35 - Cees Bremmer
  02:06:35 - 02:07:24 - Hans van der Elst
  02:07:24 - 02:07:54 - Cees Bremmer
 6. 6

  De gemeente heeft ongeveer 35 gebouwen in eigendom, ook wel de vastgoedportefeuille genoemd. Het vastgoedbeleid geeft aan waarom de gemeente vastgoed in eigendom heeft en hoe de gemeente omgaat met het vastgoed. Sinds 2012 heeft de gemeente het vastgoedbeleid niet geactualiseerd. Daarom ligt er nu een nieuwe nota Vastgoedbeleid voor ter vaststelling.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda te plaatsen.

  02:16:56 - 02:18:26 - Cees Bremmer
  02:18:26 - 02:22:08 - Corine Ilic
  02:22:08 - 02:22:16 - Cees Bremmer
  02:22:16 - 02:22:52 - Ronald Lockhorst
  02:22:52 - 02:23:03 - Cees Bremmer
  02:23:03 - 02:24:39 - Geert-Jan van den Ende
  02:24:39 - 02:24:48 - Cees Bremmer
  02:24:48 - 02:27:18 - Kay van der Hoop
  02:27:18 - 02:27:31 - Cees Bremmer
  02:27:31 - 02:29:37 - Jaap Haubrich
  02:29:37 - 02:29:43 - Cees Bremmer
  02:29:43 - 02:30:45 - Ad de Graaf
  02:30:45 - 02:31:04 - Cees Bremmer
  02:31:04 - 02:33:54 - Paul de Bruijn
  02:33:54 - 02:33:56 - Cees Bremmer
  02:33:56 - 02:34:32 - Ad de Graaf
  02:34:32 - 02:34:34 - Cees Bremmer
  02:34:34 - 02:34:44 - Ronald Lockhorst
  02:34:44 - 02:34:46 - Cees Bremmer
  02:34:46 - 02:37:21 - Paul de Bruijn
  02:37:21 - 02:37:25 - Cees Bremmer
  02:37:25 - 02:37:40 - Ad de Graaf
  02:37:40 - 02:37:45 - Cees Bremmer
  02:37:45 - 02:38:58 - Paul de Bruijn
  02:38:58 - 02:40:32 - Cees Bremmer
 7. 7

  Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over de Omgevingsvisie Voorschoten 2040. De startnotitie is bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven voor het proces van beleidsvorming op dit onderwerp. Deze kaders gaan over de afbakening van het onderwerp en het proces van totstandkoming.

  Besluit

  De meeste fracties zijn positief over het voorstel. De VVD vraagt zich af of een pragmatische aanpak van bundeling van huidige beleid geen betere optie is.  PvdA pleit voor het toepassen van een burgerberaad bij de participatie. Verder wordt aandacht gevraagd voor de financiën, de planning en de integrale samenwerking in de organisatie. Het voorstel komt als bespreekstuk terug op de agenda van de raad.

  02:40:03 - 02:40:32 - Cees Bremmer
  02:40:32 - 02:43:11 - Marleen Persoon
  02:43:11 - 02:43:18 - Cees Bremmer
  02:43:18 - 02:44:20 - Helma van der Wende
  02:44:20 - 02:44:30 - Cees Bremmer
  02:44:30 - 02:47:14 - Ad de Graaf
  02:47:14 - 02:47:28 - Cees Bremmer
  02:47:28 - 02:49:07 - Jolien Schroot
  02:49:07 - 02:49:12 - Cees Bremmer
  02:49:12 - 02:52:57 - Jaap Haubrich
  02:52:57 - 02:53:07 - Cees Bremmer
  02:53:07 - 02:54:08 - Conny van der Krogt
  02:54:08 - 02:54:21 - Cees Bremmer
  02:54:21 - 02:55:19 - Hans van der Elst
  02:55:19 - 02:55:22 - Cees Bremmer
  02:55:22 - 02:55:32 - Jaap Haubrich
  02:55:32 - 02:57:56 - Hans van der Elst
  02:57:56 - 02:57:59 - Cees Bremmer
  02:57:59 - 02:58:45 - Ad de Graaf
  02:58:45 - 03:00:43 - Hans van der Elst
  03:00:43 - 03:00:59 - Cees Bremmer
  03:00:59 - 03:01:48 - Hans van der Elst
  03:01:48 - 03:02:11 - Cees Bremmer
  03:02:11 - 03:02:33 - Marleen Persoon
  03:02:33 - 03:02:38 - Cees Bremmer
  03:02:38 - 03:03:16 - Jolien Schroot
  03:03:16 - 03:03:20 - Cees Bremmer
  03:03:20 - 03:04:46 - Jaap Haubrich
  03:04:46 - 03:04:48 - Cees Bremmer
  03:04:48 - 03:04:57 - Cees Bremmer
  03:04:57 - 03:05:21 - Ad de Graaf
  03:05:21 - 03:05:24 - Cees Bremmer
  03:05:24 - 03:07:18 - Hans van der Elst
  03:07:18 - 03:08:12 - Cees Bremmer
 8. 8

  De rondvraag is bedoeld voor politieke vragen over actuele onderwerpen, relevant voor deze commissie, die niet schriftelijk gesteld kunnen worden (artikel 39 Reglement van Orde) omdat de actualiteit dit vergt. Commissieleden moeten onderwerpen voor dit agendapunt 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen rondvragen.

  03:08:02 - 03:08:12 - Cees Bremmer
 9. 9

  Besluit

  Ca. 22.35 uur.

  03:08:09 - 03:08:12 - Cees Bremmer