Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten

donderdag 18 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter
Mw. mr. K.S. van Meenen
Toelichting

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Marleen Persoon is vervangen door Wouter van Duivendijk. Helma van der Wende is vervangen door Patricia Kortekaas.

  00:02:50 - 00:04:54 - Katrien van Meenen
 2. 2

  Inwoners en andere belanghebbenden die zich daarvoor van tevoren hebben aangemeld kunnen aan de vergadertafel plaatsnemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden, relevant voor deze commissie. Iedere inspreker krijgt afhankelijk van het aantal insprekers maximaal vijf minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor vragen uit de commissie. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen. Insprekers kunnen zich uiterlijk woensdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Mevrouw Osendarp, de heer Jabroer, mevrouw Rosier en mevrouw Lamers, voorzitter Bomenbond Rijnland, spreken in over het raadsvoorstel over flexwoningen. De heer Janssens spreekt in over het raadsvoorstel toekomstbestendig begraven.

  00:04:46 - 00:04:54 - Katrien van Meenen
  00:04:54 - 00:08:34 - Inspreker
  00:08:34 - 00:12:27 - Inspreker
  00:12:27 - 00:12:54 - Erik Maassen
  00:12:55 - 00:13:14 - Katrien van Meenen
  00:13:15 - 00:13:23 - Corine Ilic
  00:13:24 - 00:14:15 - Inspreker
  00:14:16 - 00:14:58 - Katrien van Meenen
  00:14:59 - 00:19:29 - Inspreker
  00:19:30 - 00:19:35 - Katrien van Meenen
  00:19:36 - 00:23:03 - Inspreker
  00:23:04 - 00:23:20 - Katrien van Meenen
  00:23:21 - 00:23:29 - Patricia Kortekaas
  00:23:30 - 00:24:21 - Inspreker
  00:24:22 - 00:25:02 - Katrien van Meenen
  00:25:03 - 00:27:12 - Inspreker
  00:27:13 - 00:29:19 - Katrien van Meenen
 3. 3

  Commissie- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  Er zijn geen terugkoppelingen.

  01:54:03 - 01:54:33 - Katrien van Meenen
 4. 4

  Bij dit agendapunt kan de commissie het college bevragen over de voortgang van actiepunten en voor de agenda geplande onderwerpen. Het gaat om het proces; inhoudelijke bespreking kan de commissie apart agenderen. Verzoek aan de leden is om vragen voor dit punt van tevoren via de griffie bij het college aan te kondigen. De overzichten van toezeggingen, moties en schriftelijke vragen staan in Ibabs. Collegeleden kunnen bij dit punt korte bestuurlijke mededelingen doen als de actualiteit dit vraagt.

  Besluit

  Op de vraag van de PvdA hoeveel meldingen er nog openstaan over kapotte straatverlichting antwoordt de wethouder dat het aantal dynamisch is omdat er meldingen opgelost worden en er weer nieuwe bijkomen. Bij Liander zijn 5 meldingen opgelost, maar 2 nieuwe binnengekomen. Het aantal meldingen bij de gemeente op dit moment is onbekend, maar de gemeente werkt voortdurend aan het oplossen ervan.

  01:54:23 - 01:54:33 - Katrien van Meenen
  01:54:34 - 01:55:34 - Arnold Posthuma
  01:55:35 - 01:55:37 - Katrien van Meenen
  01:55:38 - 01:56:53 - Hubert Schokker
  01:56:54 - 01:57:00 - Katrien van Meenen
  01:57:01 - 01:57:13 - Arnold Posthuma
  01:57:14 - 01:57:15 - Katrien van Meenen
  01:57:16 - 01:58:03 - Hubert Schokker
  01:58:04 - 01:58:09 - Katrien van Meenen
  01:58:10 - 01:58:23 - Arnold Posthuma
  01:58:24 - 01:59:41 - Katrien van Meenen
 5. 5

  Op 2 november 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om zeven mogelijke locaties voor de bouw van flexwoningen nader te onderzoeken op technische en financiële haalbaarheid. In dit voorstel worden twee locaties aangewezen voor de ontwikkeling van flexwoningen, namelijk het Geestwoningspad en het Oude Stationslaantje. Op deze locaties kunnen naar verwachting ca. 60 woningen worden gebouwd. Om te kunnen voldoen aan de uiteindelijke behoefte van 120 woningen, wordt er in dit voorstel opgeroepen tot onderzoek naar andere geschikte locaties voor het bouwen van flexwoningen.

  Besluit

  De commissie is het erover eens dat er iets aan de woningnood gedaan moet worden, maar is kritisch over het voorstel. Verschillende fracties hadden liever een voorstel met meerdere scenario's gezien. Enkele fracties zijn kritisch over de onderbouwing om tot de twee voorgestelde locaties te komen. Enkelen geven aan dat er gezocht moet worden naar locaties die al 'versteend' zijn, zoals het Fixitterrein en dat het groen ongemoeid moet blijven. Een enkele fractie geeft aan geen voorkeur voor flexwoningen te hebben, maar liever reguliere woningbouw te zien. Er is kritiek op de communicatie richting omwonenden en de wethouder wordt opgeroepen om met de omwonenden in gesprek te gaan. De gehele commissie is tegen het aanwijzen van het Geestwoningpad als locatie voor flexwoningen en fracties komen in de raad met een amendement om deze locatie uit het voorstel te halen. Het college wordt door enkele fracties opgeroepen om bij het vervolgonderzoek naar geschikte locaties de beoordelingscriteria aan te passen. Een volgend voorstel komt zo snel als mogelijk, maar in ieder geval dit jaar. Het voorstel komt als bespreekstuk terug in de raadsvergadering.

  00:27:48 - 00:29:19 - Katrien van Meenen
  00:29:20 - 00:35:53 - Jaap Haubrich
  00:35:54 - 00:35:59 - Katrien van Meenen
  00:36:00 - 00:37:45 - Geert-Jan van den Ende
  00:37:46 - 00:37:52 - Katrien van Meenen
  00:37:53 - 00:42:20 - Jolien Schroot
  00:42:21 - 00:42:26 - Katrien van Meenen
  00:42:27 - 00:44:47 - Patricia Kortekaas
  00:44:48 - 00:44:53 - Katrien van Meenen
  00:44:54 - 00:49:39 - Corine Ilic
  00:49:40 - 00:49:45 - Katrien van Meenen
  00:49:46 - 00:53:37 - Erik Maassen
  00:53:38 - 00:53:49 - Katrien van Meenen
  00:53:50 - 00:55:30 - Ad de Graaf
  00:55:31 - 00:55:35 - Erik Maassen
  00:55:36 - 00:55:52 - Erik Maassen
  00:55:53 - 00:55:56 - Katrien van Meenen
  00:55:57 - 00:56:22 - Ad de Graaf
  00:56:23 - 00:56:26 - Katrien van Meenen
  00:56:27 - 00:56:34 - Corine Ilic
  00:56:35 - 00:56:37 - Katrien van Meenen
  00:56:38 - 00:56:53 - Ad de Graaf
  00:56:54 - 00:56:56 - Katrien van Meenen
  00:56:56 - 00:57:13 - Erik Maassen
  00:57:14 - 00:57:19 - Katrien van Meenen
  00:57:20 - 01:01:03 - Ad de Graaf
  01:01:04 - 01:01:29 - Corine Ilic
  01:01:30 - 01:06:40 - Hans van der Elst
  01:06:41 - 01:06:48 - Katrien van Meenen
  01:06:49 - 01:07:34 - Erik Maassen
  01:07:35 - 01:07:43 - Katrien van Meenen
  01:07:43 - 01:08:03 - Hans van der Elst
  01:08:04 - 01:08:11 - Katrien van Meenen
  01:08:12 - 01:08:46 - Ad de Graaf
  01:08:47 - 01:11:20 - Hans van der Elst
  01:11:21 - 01:11:33 - Corine Ilic
  01:11:34 - 01:11:46 - Hans van der Elst
  01:11:47 - 01:11:52 - Katrien van Meenen
  01:11:53 - 01:12:06 - Jolien Schroot
  01:12:07 - 01:12:08 - Katrien van Meenen
  01:12:09 - 01:12:56 - Hans van der Elst
  01:12:57 - 01:12:58 - Katrien van Meenen
  01:12:59 - 01:13:28 - Jaap Haubrich
  01:13:29 - 01:13:30 - Katrien van Meenen
  01:13:31 - 01:14:01 - Hans van der Elst
  01:14:02 - 01:14:04 - Katrien van Meenen
  01:14:05 - 01:14:32 - Jaap Haubrich
  01:14:33 - 01:17:25 - Hans van der Elst
  01:17:26 - 01:17:31 - Katrien van Meenen
  01:17:32 - 01:18:23 - Patricia Kortekaas
  01:18:24 - 01:18:25 - Katrien van Meenen
  01:18:26 - 01:19:08 - Hans van der Elst
  01:19:09 - 01:19:11 - Katrien van Meenen
  01:19:12 - 01:19:26 - Patricia Kortekaas
  01:19:27 - 01:19:30 - Katrien van Meenen
  01:19:31 - 01:20:38 - Hans van der Elst
  01:20:39 - 01:20:43 - Katrien van Meenen
  01:20:44 - 01:20:58 - Jolien Schroot
  01:20:59 - 01:21:01 - Katrien van Meenen
  01:21:01 - 01:21:26 - Hans van der Elst
  01:21:27 - 01:21:30 - Katrien van Meenen
  01:21:31 - 01:21:46 - Jolien Schroot
  01:21:47 - 01:21:49 - Katrien van Meenen
  01:21:50 - 01:23:42 - Hans van der Elst
  01:23:43 - 01:23:46 - Katrien van Meenen
  01:23:47 - 01:23:50 - Jolien Schroot
  01:23:51 - 01:24:05 - Hans van der Elst
  01:24:06 - 01:24:10 - Katrien van Meenen
  01:24:11 - 01:25:04 - Erik Maassen
  01:25:05 - 01:25:30 - Hans van der Elst
  01:25:30 - 01:25:52 - Erik Maassen
  01:25:53 - 01:25:55 - Katrien van Meenen
  01:25:56 - 01:26:28 - Hans van der Elst
  01:26:29 - 01:26:40 - Katrien van Meenen
  01:26:41 - 01:27:01 - Patricia Kortekaas
  01:27:02 - 01:27:16 - Erik Maassen
  01:27:17 - 01:27:33 - Katrien van Meenen
  01:27:34 - 01:27:44 - Erik Maassen
  01:27:45 - 01:27:48 - Katrien van Meenen
  01:27:49 - 01:27:58 - Hans van der Elst
  01:27:59 - 01:28:25 - Katrien van Meenen
  01:28:26 - 01:29:34 - Jaap Haubrich
  01:29:35 - 01:29:39 - Katrien van Meenen
  01:29:40 - 01:29:52 - Geert-Jan van den Ende
  01:29:53 - 01:29:55 - Katrien van Meenen
  01:29:56 - 01:31:17 - Jolien Schroot
  01:31:18 - 01:31:23 - Patricia Kortekaas
  01:31:24 - 01:33:09 - Patricia Kortekaas
  01:33:10 - 01:33:13 - Katrien van Meenen
  01:33:14 - 01:35:08 - Corine Ilic
  01:35:09 - 01:35:10 - Katrien van Meenen
  01:35:11 - 01:37:46 - Erik Maassen
  01:37:47 - 01:37:52 - Katrien van Meenen
  01:37:53 - 01:38:58 - Ad de Graaf
  01:38:59 - 01:39:04 - Katrien van Meenen
  01:39:05 - 01:41:47 - Hans van der Elst
  01:41:48 - 01:41:49 - Katrien van Meenen
  01:41:50 - 01:41:58 - Jolien Schroot
  01:41:59 - 01:42:01 - Katrien van Meenen
  01:42:02 - 01:43:23 - Hans van der Elst
  01:43:24 - 01:43:26 - Katrien van Meenen
  01:43:27 - 01:43:54 - Ad de Graaf
  01:43:55 - 01:43:58 - Katrien van Meenen
  01:43:59 - 01:44:08 - Hans van der Elst
  01:44:09 - 01:45:16 - Katrien van Meenen
  01:53:31 - 01:54:33 - Katrien van Meenen
 6. 6

  Door een afname van het aantal begravingen is de exploitatie van begraafplaats Rosenburgh verre van kostendekkend. Om dit te veranderen, zijn er twee mogelijke aanpassingen: het uitbreiden van het dienstenaanbod en het vaststellen van meer marktconforme tarieven voor de diensten. Beide veranderingen vragen een aanpassing van de beheerverordening en de verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2024. Deze liggen voor ter vaststelling.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda te plaatsen.

  01:58:40 - 01:59:41 - Katrien van Meenen
  01:59:42 - 02:01:11 - Erik Maassen
  02:01:12 - 02:01:20 - Katrien van Meenen
  02:01:21 - 02:03:49 - Conny van der Krogt
  02:03:50 - 02:03:57 - Katrien van Meenen
  02:03:58 - 02:06:42 - Patricia Kortekaas
  02:06:43 - 02:06:46 - Katrien van Meenen
  02:06:47 - 02:07:40 - Kay van der Hoop
  02:07:41 - 02:07:43 - Katrien van Meenen
  02:07:44 - 02:08:55 - Geert-Jan van den Ende
  02:08:56 - 02:09:02 - Katrien van Meenen
  02:09:03 - 02:11:01 - Bart Lavrijsen
  02:11:02 - 02:11:09 - Katrien van Meenen
  02:11:10 - 02:13:05 - Hubert Schokker
  02:13:06 - 02:13:09 - Katrien van Meenen
  02:13:10 - 02:13:35 - Conny van der Krogt
  02:13:36 - 02:16:00 - Hubert Schokker
  02:16:01 - 02:16:03 - Katrien van Meenen
  02:16:04 - 02:16:09 - Erik Maassen
  02:16:10 - 02:16:14 - Katrien van Meenen
  02:16:15 - 02:16:27 - Patricia Kortekaas
  02:16:28 - 02:16:29 - Katrien van Meenen
  02:16:30 - 02:18:05 - Hubert Schokker
  02:18:06 - 02:18:22 - Katrien van Meenen
  02:18:23 - 02:19:18 - Patricia Kortekaas
  02:19:19 - 02:19:20 - Katrien van Meenen
  02:19:21 - 02:19:52 - Hubert Schokker
  02:19:53 - 02:21:29 - Katrien van Meenen
 7. 7

  In september 2023 heeft de raad besloten om opkoopbescherming in te voeren in Voorschoten. Opkoopbescherming zorgt ervoor dat woningen in gewilde wijken niet zomaar opgekocht en verhuurd kunnen worden. Zo blijven woningen beschikbaar voor mensen die er zelf in willen wonen. Zowel de huisvestingsverordening als de legesverordening moeten worden aangepast om de opkoopbescherming in te voeren. Daartoe ligt dit voorstel voor.

  Besluit

  De wethouder komt schriftelijk voor de raadsvergadering terug op de vraag van de SP of de verordening niet kan vervallen als hogerliggende wetgeving wijzigt in plaats van over vier jaar. (toezegging) De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda te plaatsen, onder voorbehoud van de beantwoording van de vraag van de SP.

  02:20:34 - 02:21:29 - Katrien van Meenen
  02:21:30 - 02:23:12 - Kay van der Hoop
  02:23:13 - 02:23:17 - Katrien van Meenen
  02:23:18 - 02:24:04 - Ronald Lockhorst
  02:24:05 - 02:24:06 - Katrien van Meenen
  02:24:07 - 02:24:22 - Erik Maassen
  02:24:23 - 02:25:08 - Ronald Lockhorst
  02:25:09 - 02:25:12 - Katrien van Meenen
  02:25:13 - 02:26:22 - Conny van der Krogt
  02:26:24 - 02:26:27 - Katrien van Meenen
  02:26:28 - 02:27:34 - Erik Maassen
  02:27:35 - 02:27:40 - Katrien van Meenen
  02:27:41 - 02:29:22 - Ad de Graaf
  02:29:23 - 02:29:25 - Katrien van Meenen
  02:29:26 - 02:30:00 - Bart Lavrijsen
  02:30:01 - 02:30:03 - Katrien van Meenen
  02:30:04 - 02:30:12 - Geert-Jan van den Ende
  02:30:13 - 02:30:17 - Katrien van Meenen
  02:30:18 - 02:32:21 - Esther Mieremet
  02:32:22 - 02:32:25 - Katrien van Meenen
  02:32:26 - 02:32:59 - Erik Maassen
  02:33:00 - 02:33:06 - Katrien van Meenen
  02:33:07 - 02:33:29 - Hans van der Elst
  02:33:30 - 02:33:31 - Katrien van Meenen
  02:33:32 - 02:33:44 - Kay van der Hoop
  02:33:45 - 02:33:46 - Katrien van Meenen
  02:33:47 - 02:35:03 - Hans van der Elst
  02:35:04 - 02:35:15 - Katrien van Meenen
  02:35:16 - 02:35:47 - Hans van der Elst
  02:35:48 - 02:35:50 - Katrien van Meenen
  02:35:51 - 02:36:03 - Conny van der Krogt
  02:36:04 - 02:36:33 - Hans van der Elst
  02:36:34 - 02:36:35 - Katrien van Meenen
  02:36:36 - 02:37:06 - Erik Maassen
  02:37:07 - 02:37:12 - Katrien van Meenen
  02:37:13 - 02:37:30 - Hans van der Elst
  02:37:31 - 02:38:02 - Katrien van Meenen
  02:38:03 - 02:38:23 - Ad de Graaf
  02:38:24 - 02:38:28 - Katrien van Meenen
  02:38:29 - 02:38:35 - Hans van der Elst
  02:38:36 - 02:38:53 - Ad de Graaf
  02:38:54 - 02:39:14 - Hans van der Elst
  02:39:15 - 02:39:20 - Katrien van Meenen
  02:39:21 - 02:39:55 - Ad de Graaf
  02:39:56 - 02:39:58 - Katrien van Meenen
  02:39:59 - 02:40:10 - Hans van der Elst
  02:40:11 - 02:40:15 - Katrien van Meenen
  02:40:16 - 02:40:30 - Bart Lavrijsen
  02:40:31 - 02:40:35 - Katrien van Meenen
  02:40:36 - 02:40:49 - Hans van der Elst
  02:40:50 - 02:40:55 - Katrien van Meenen
  02:40:56 - 02:41:07 - Ad de Graaf
  02:41:08 - 02:41:11 - Katrien van Meenen
  02:41:12 - 02:41:21 - Hans van der Elst
  02:41:22 - 02:41:25 - Katrien van Meenen
  02:41:26 - 02:41:34 - Erik Maassen
  02:41:35 - 02:43:00 - Katrien van Meenen
  02:43:01 - 02:43:09 - Conny van der Krogt
  02:43:10 - 02:44:28 - Katrien van Meenen
 8. 8

  Onder de Omgevingswet heeft de raad het recht om bindend advies te geven bij voorstellen voor woningbouw die afwijken van het omgevingsplan. Met dit voorstel bepaalt de raad in welke gevallen en op welke manier hij het bindend adviesrecht wil toepassen.

  Besluit

  Er leven vragen over het voorstel in de commissie, onder andere over het moment van het bindend advies, de kruimellijst en de wijze van evalueren van de werkwijze na een jaar. Afgesproken wordt om t.z.t.in het presidium de wijze van evalueren te bespreken. De commissie adviseert de raad dit voorstel als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen.

  02:43:34 - 02:44:28 - Katrien van Meenen
  02:44:29 - 02:46:43 - Wouter van Duivendijk
  02:46:43 - 02:46:49 - Katrien van Meenen
  02:46:50 - 02:48:17 - Esther Mieremet
  02:48:18 - 02:48:25 - Katrien van Meenen
  02:48:26 - 02:50:25 - Esther Mieremet
  02:50:26 - 02:50:28 - Katrien van Meenen
  02:50:29 - 02:50:50 - Ronald Lockhorst
  02:50:51 - 02:50:54 - Katrien van Meenen
  02:50:56 - 02:51:07 - Jolien Schroot
  02:51:08 - 02:51:18 - Katrien van Meenen
  02:51:19 - 02:53:16 - Hans van der Elst
  02:53:17 - 02:53:21 - Katrien van Meenen
  02:53:21 - 02:53:30 - Ad de Graaf
  02:53:31 - 02:53:32 - Katrien van Meenen
  02:53:33 - 02:53:34 - Hans van der Elst
  02:53:35 - 02:53:44 - Ad de Graaf
  02:53:45 - 02:53:52 - Hans van der Elst
  02:53:53 - 02:53:59 - Ad de Graaf
  02:54:00 - 02:54:17 - Hans van der Elst
  02:54:18 - 02:54:45 - Wouter van Duivendijk
  02:54:46 - 02:54:50 - Katrien van Meenen
  02:54:51 - 02:55:09 - Jolien Schroot
  02:55:10 - 02:55:21 - Hans van der Elst
  02:55:22 - 02:55:55 - Katrien van Meenen
  02:55:56 - 02:56:16 - Wouter van Duivendijk
  02:56:17 - 02:56:22 - Katrien van Meenen
  02:56:22 - 02:56:31 - Hans van der Elst
  02:56:32 - 02:57:46 - Katrien van Meenen
 9. 9

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en is aan de Algemene wet bestuursrecht een hoofdstuk over nadeelcompensatie toegevoegd. Hierdoor is er een algemene  regeling ontstaan voor nadeel en compensatie daarvan, waarmee schade die is veroorzaakt door gemeentelijk handelen kan worden gecompenseerd. Om beide wettelijke regelingen in de gemeente Voorschoten in te voeren wordt voorgesteld een verordening voor nadeelcompensatie vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda te plaatsen.

  02:57:00 - 02:57:46 - Katrien van Meenen
  02:57:47 - 02:59:01 - Patricia Kortekaas
  02:59:02 - 02:59:07 - Katrien van Meenen
  02:59:08 - 03:00:00 - Kay van der Hoop
  03:00:01 - 03:00:04 - Katrien van Meenen
  03:00:05 - 03:00:40 - Jaap Haubrich
  03:00:41 - 03:00:44 - Katrien van Meenen
  03:00:45 - 03:01:08 - Corine Ilic
  03:01:09 - 03:01:13 - Katrien van Meenen
  03:01:14 - 03:02:15 - Wouter van Duivendijk
  03:02:16 - 03:02:27 - Katrien van Meenen
  03:02:28 - 03:03:56 - Hans van der Elst
  03:03:57 - 03:04:09 - Katrien van Meenen
  03:04:10 - 03:05:17 - Patricia Kortekaas
  03:05:18 - 03:05:19 - Katrien van Meenen
  03:05:20 - 03:05:45 - Hans van der Elst
  03:05:46 - 03:05:47 - Katrien van Meenen
  03:05:48 - 03:06:19 - Patricia Kortekaas
  03:06:20 - 03:06:25 - Katrien van Meenen
  03:06:26 - 03:06:41 - Hans van der Elst
  03:06:42 - 03:07:52 - Katrien van Meenen
  03:07:53 - 03:08:30 - Jolien Schroot
  03:08:30 - 03:08:31 - Katrien van Meenen
  03:08:32 - 03:09:00 - Hubert Schokker
 10. 10

  In maart 2024 heeft de Omgevingsdienst West Holland besloten dat het algemeen bestuur voortaan nog maar uit één lid in plaats van twee leden per gemeente bestaat. Daarvoor moet de gemeenschappelijke regeling aangepast worden. Dat ligt voor ter vaststelling.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda te plaatsen.

  03:08:55 - 03:09:00 - Hubert Schokker
  03:09:01 - 03:09:04 - Katrien van Meenen
  03:09:05 - 03:09:29 - Jolien Schroot
  03:09:29 - 03:10:32 - Katrien van Meenen
 11. 11

  Omdat de gemeente Oegstgeest de Nota Bodembeheer niet heeft vastgesteld, moet deze gemeente uit de nota verwijderd worden. De inhoud van de nota is ongewijzigd. De raad moet hem opnieuw vaststellen.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda te plaatsen.

  03:09:47 - 03:10:32 - Katrien van Meenen
 12. 12

  De rondvraag is bedoeld voor politieke vragen over actuele onderwerpen, relevant voor deze commissie, die niet schriftelijk gesteld kunnen worden (artikel 39 Reglement van Orde) omdat de actualiteit dit vergt. Commissieleden moeten onderwerpen voor dit agendapunt 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen rondvragen.

  03:10:20 - 03:10:32 - Katrien van Meenen
 13. 13

  Besluit

  Ca. 22.37 uur.

  03:10:29 - 03:10:32 - Katrien van Meenen