Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Voorschoten

donderdag 11 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter
Mw. N. Stemerdink
Toelichting

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:02:12 - 00:03:30 - Nadine Stemerdink
 2. 2

  De griffie heeft geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

  00:02:55 - 00:03:30 - Nadine Stemerdink
 3. 3

  Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.

  Besluit

  Naar aanleiding van brief 2426 aanpak regiovisie huiselijk geweld vraagt de D66-fractie of de wethouder terug kan komen op het advies van de adviesraad sociaal domein om een lokaal plan op te stellen voor de aanpak van huiselijk geweld. Deze vraag wordt doorgeleid naar het college en een antwoord volgt via griffie.
  De Lijst Ingekomen Stukken is met de voorgestelde wijze van afdoening vastgesteld.

  00:03:10 - 00:03:30 - Nadine Stemerdink
  00:03:30 - 00:03:50 - Cees Bremmer
  00:03:50 - 00:04:24 - Nadine Stemerdink
  00:04:24 - 00:04:57 - Patty Wijnen
  00:04:57 - 00:07:17 - Nadine Stemerdink
 4. 3.1

  Bijlagen

 5. 4

  Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

  00:05:18 - 00:07:17 - Nadine Stemerdink
 6. 5

  De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.

  00:05:27 - 00:07:17 - Nadine Stemerdink
 7. 5.1

  De gemeente heeft ongeveer 35 gebouwen in eigendom, ook wel de vastgoedportefeuille genoemd. Het vastgoedbeleid geeft aan waarom de gemeente vastgoed in eigendom heeft en hoe de gemeente omgaat met het vastgoed. Sinds 2012 heeft de gemeente het vastgoedbeleid niet geactualiseerd. Daarom ligt er nu een nieuwe nota Vastgoedbeleid voor ter vaststelling.

  Besluit

  Het voorstel is zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

  00:05:30 - 00:07:17 - Nadine Stemerdink
 8. 5.2

  De gemeenteraad vernieuwt de afspraken over vergoedingen voor scholing van raads- en burgercommissieleden. Hiertoe wijzigt de raad de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden.

  Besluit

  Het voorstel is zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

  00:05:41 - 00:07:17 - Nadine Stemerdink
 9. 5.3

  De heer H.G. Schokker is sinds 11 mei 2023 wethouder van de gemeente Voorschoten. De heer Schokker woont niet in Voorschoten. De raad heeft de wethouder ontheffing verleend van de verplichting om zijn woonplaats in de gemeente te hebben. Met dit voorstel wordt deze ontheffing verlengd.

  Besluit

  Het voorstel is zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

  00:05:54 - 00:07:17 - Nadine Stemerdink
 10. 6

  De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.

  00:06:07 - 00:07:17 - Nadine Stemerdink
 11. 7

  De raad wordt voorgesteld het college op te dragen de vervolgstappen te nemen die nodig zijn om eind 2024 op basis van een Definitief Ontwerp, een investeringsplan en een uitgewerkt exploitatieplan te kunnen besluiten over de realisatie van de ontwikkeling van de Kruispuntkerk. Daarnaast wordt gevraagd per direct een voorbereidend budget beschikbaar te stellen van € 300.000 dat wordt gedekt uit de bestemmingsreserve culturele accommodatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is na stemverklaringen van de fracties van GroenLinks en SP unaniem aangenomen.
  Motie 322 is unaniem aangenomen. Er komt een raadpleegbrief aan de hand van de elementen in de motie, waarin mogelijke scenario’s zoals het eventueel in eigendom nemen door de gemeente worden meegenomen. De brief wordt besproken in de in de raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen op 10 oktober.

  00:06:12 - 00:07:17 - Nadine Stemerdink
  00:07:17 - 00:11:36 - Bart Lavrijsen
  00:11:36 - 00:11:48 - Nadine Stemerdink
  00:11:48 - 00:17:51 - Maassen Erik
  00:17:51 - 00:18:01 - Nadine Stemerdink
  00:18:01 - 00:21:56 - Arnold Posthuma
  00:21:56 - 00:22:00 - Nadine Stemerdink
  00:22:00 - 00:25:36 - Helma van der Wende
  00:25:36 - 00:25:41 - Nadine Stemerdink
  00:25:41 - 00:29:01 - Jolien Schroot
  00:29:01 - 00:29:04 - Nadine Stemerdink
  00:29:04 - 00:30:29 - Marleen Persoon
  00:30:29 - 00:30:34 - Nadine Stemerdink
  00:30:34 - 00:34:11 - Conny van der Krogt
  00:34:11 - 00:34:21 - Nadine Stemerdink
  00:34:21 - 00:38:35 - Paul de Bruijn
  00:38:35 - 00:38:41 - Nadine Stemerdink
  00:38:41 - 00:39:01 - Maassen Erik
  00:39:01 - 00:39:03 - Nadine Stemerdink
  00:39:03 - 00:39:11 - Paul de Bruijn
  00:39:11 - 00:39:20 - Maassen Erik
  00:39:20 - 00:39:23 - Nadine Stemerdink
  00:39:23 - 00:39:39 - Paul de Bruijn
  00:39:39 - 00:39:43 - Nadine Stemerdink
  00:39:43 - 00:39:57 - Maassen Erik
  00:39:57 - 00:40:01 - Nadine Stemerdink
  00:40:01 - 00:41:09 - Paul de Bruijn
  00:41:09 - 00:41:11 - Nadine Stemerdink
  00:41:11 - 00:42:13 - Conny van der Krogt
  00:42:13 - 00:42:16 - Nadine Stemerdink
  00:42:17 - 00:43:20 - Paul de Bruijn
  00:43:20 - 00:43:22 - Nadine Stemerdink
  00:43:22 - 00:43:45 - Conny van der Krogt
  00:43:45 - 00:43:48 - Nadine Stemerdink
  00:43:48 - 00:43:56 - Paul de Bruijn
  00:43:56 - 00:43:59 - Nadine Stemerdink
  00:43:59 - 00:44:05 - Conny van der Krogt
  00:44:05 - 00:44:08 - Nadine Stemerdink
  00:44:08 - 00:44:40 - Paul de Bruijn
  00:44:40 - 00:44:46 - Nadine Stemerdink
  00:44:46 - 00:44:52 - Paul de Bruijn
  00:44:52 - 00:44:56 - Nadine Stemerdink
  00:44:56 - 00:48:04 - Paul de Bruijn
  00:48:04 - 00:48:07 - Nadine Stemerdink
  00:48:07 - 00:48:18 - Jolien Schroot
  00:48:18 - 00:48:20 - Nadine Stemerdink
  00:48:20 - 00:48:59 - Paul de Bruijn
  00:48:59 - 00:49:13 - Nadine Stemerdink
  00:49:13 - 00:49:20 - Arnold Posthuma
  00:49:20 - 00:49:29 - Nadine Stemerdink
  00:49:29 - 00:50:03 - Paul de Bruijn
  00:50:03 - 00:50:07 - Nadine Stemerdink
  00:50:07 - 00:50:25 - Arnold Posthuma
  00:50:25 - 00:50:28 - Nadine Stemerdink
  00:50:28 - 00:50:39 - Paul de Bruijn
  00:50:39 - 00:50:46 - Nadine Stemerdink
  00:50:46 - 00:51:00 - Maassen Erik
  00:51:00 - 00:51:02 - Nadine Stemerdink
  00:51:02 - 00:51:13 - Paul de Bruijn
  00:51:13 - 00:51:16 - Nadine Stemerdink
  00:51:16 - 00:51:24 - Maassen Erik
  00:51:24 - 00:51:27 - Nadine Stemerdink
  00:51:27 - 00:51:52 - Paul de Bruijn
  00:51:52 - 00:51:57 - Nadine Stemerdink
  00:51:57 - 00:52:41 - Maassen Erik
  00:52:41 - 00:52:44 - Nadine Stemerdink
  00:52:44 - 00:53:18 - Paul de Bruijn
  00:53:18 - 00:53:22 - Nadine Stemerdink
  00:53:22 - 00:53:54 - Arnold Posthuma
  00:53:54 - 00:53:57 - Nadine Stemerdink
  00:53:58 - 00:54:09 - Paul de Bruijn
  00:54:09 - 00:54:14 - Nadine Stemerdink
  00:54:14 - 00:54:38 - Arnold Posthuma
  00:54:39 - 00:54:40 - Nadine Stemerdink
  00:54:40 - 00:55:04 - Paul de Bruijn
  00:55:04 - 00:55:20 - Nadine Stemerdink
  00:55:20 - 00:58:02 - Bart Lavrijsen
  00:58:02 - 00:58:07 - Nadine Stemerdink
  00:58:07 - 00:59:14 - Maassen Erik
  00:59:14 - 00:59:19 - Nadine Stemerdink
  00:59:19 - 00:59:56 - Arnold Posthuma
  00:59:56 - 00:59:59 - Nadine Stemerdink
  00:59:59 - 01:00:08 - Helma van der Wende
  01:00:08 - 01:00:12 - Nadine Stemerdink
  01:00:12 - 01:00:28 - Jolien Schroot
  01:00:28 - 01:00:32 - Nadine Stemerdink
  01:00:32 - 01:00:39 - Marleen Persoon
  01:00:39 - 01:00:41 - Nadine Stemerdink
  01:00:41 - 01:02:38 - Conny van der Krogt
  01:02:38 - 01:02:45 - Nadine Stemerdink
  01:02:45 - 01:03:37 - Paul de Bruijn
  01:03:37 - 01:03:40 - Nadine Stemerdink
  01:03:40 - 01:03:48 - Bart Lavrijsen
  01:03:48 - 01:03:50 - Nadine Stemerdink
  01:03:50 - 01:04:26 - Paul de Bruijn
  01:04:26 - 01:04:28 - Nadine Stemerdink
  01:04:28 - 01:04:53 - Bart Lavrijsen
  01:04:53 - 01:04:55 - Nadine Stemerdink
  01:04:55 - 01:05:09 - Paul de Bruijn
  01:05:09 - 01:05:11 - Nadine Stemerdink
  01:05:11 - 01:06:13 - Paul de Bruijn
  01:06:13 - 01:06:16 - Nadine Stemerdink
  01:06:16 - 01:06:27 - Conny van der Krogt
  01:06:27 - 01:06:29 - Nadine Stemerdink
  01:06:29 - 01:08:18 - Paul de Bruijn
  01:08:18 - 01:08:55 - Nadine Stemerdink
  01:08:55 - 01:09:15 - Conny van der Krogt
  01:09:15 - 01:09:18 - Nadine Stemerdink
  01:09:19 - 01:09:37 - Maassen Erik
  01:09:37 - 01:11:20 - Nadine Stemerdink
 12. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
 13. 8

  De gemeente heeft minimabeleid om inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen in hun bestaanszekerheid en bij armoedeproblemen. Het huidige minimabeleid is niet meer actueel. Vorig jaar heeft het college de raad geïnformeerd over het proces voor de herziening van het beleid. Nu ligt een koersdocument voor het nieuwe minimabeleid voor, waarin een visie, thema's en uitgangspunten staan  die richting geven aan het nieuwe beleid. De raad wordt gevraagd deze vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  VS - CDA (4), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
  tegen
  VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1)

  Besluit

  Toezegging: het college komt in het beleidsplan minimabeleid of in een separate notitie terug op de mogelijkheden om ervaringen van cliënten in beeld te brengen.


  Amendement 289 is unaniem aangenomen.
  Amendement 290 is verworpen.
  Amendement 291 is na een stemverklaring van de fractie van Voorschoten Lokaal verworpen.
  Het gewijzigde raadsvoorstel is na stemverklaringen van de fracties van PvdA, SP, GroenLinks en D66 aangenomen.
  Motie 320 is unaniem aangenomen.


  Details stemmingen: zie diagram met stemuitslag in de vergadering op de raadswebsite en de notulen die worden gepubliceerd bij de komende raadsvergadering.

  01:19:12 - 01:20:07 - Nadine Stemerdink
  01:20:07 - 01:23:45 - Paul 't Lam
  01:23:45 - 01:23:51 - Nadine Stemerdink
  01:23:51 - 01:34:35 - Arnold Posthuma
  01:34:35 - 01:34:41 - Nadine Stemerdink
  01:34:41 - 01:38:20 - Maassen Erik
  01:38:20 - 01:38:24 - Nadine Stemerdink
  01:38:24 - 01:40:13 - Paul de Bruijn
  01:40:13 - 01:40:18 - Nadine Stemerdink
  01:40:19 - 01:42:11 - Martine Zoun
  01:42:11 - 01:42:15 - Nadine Stemerdink
  01:42:15 - 01:44:48 - Patty Wijnen
  01:44:48 - 01:45:01 - Nadine Stemerdink
  01:45:01 - 01:48:11 - Paul de Bruijn
  01:48:11 - 01:48:13 - Nadine Stemerdink
  01:48:13 - 01:48:38 - Arnold Posthuma
  01:48:38 - 01:48:42 - Nadine Stemerdink
  01:48:42 - 01:49:33 - Paul de Bruijn
  01:49:33 - 01:49:36 - Nadine Stemerdink
  01:49:36 - 01:50:55 - Arnold Posthuma
  01:50:55 - 01:50:57 - Nadine Stemerdink
  01:50:57 - 01:52:04 - Paul de Bruijn
  01:52:04 - 01:52:07 - Nadine Stemerdink
  01:52:07 - 01:52:40 - Arnold Posthuma
  01:52:40 - 01:52:43 - Nadine Stemerdink
  01:52:43 - 01:54:00 - Paul de Bruijn
  01:54:00 - 01:54:06 - Nadine Stemerdink
  01:54:06 - 01:54:44 - Paul 't Lam
  01:54:44 - 01:54:47 - Nadine Stemerdink
  01:54:47 - 01:55:12 - Paul de Bruijn
  01:55:12 - 01:55:17 - Nadine Stemerdink
  01:55:17 - 01:56:08 - Paul 't Lam
  01:56:09 - 01:56:15 - Nadine Stemerdink
  01:56:15 - 01:56:42 - Paul de Bruijn
  01:56:42 - 01:56:47 - Nadine Stemerdink
  01:56:47 - 01:57:28 - Paul 't Lam
  01:57:28 - 01:57:31 - Nadine Stemerdink
  01:57:31 - 01:58:22 - Paul de Bruijn
  01:58:22 - 01:58:26 - Nadine Stemerdink
  01:58:26 - 01:59:10 - Maassen Erik
  01:59:10 - 01:59:13 - Nadine Stemerdink
  01:59:13 - 02:00:26 - Paul de Bruijn
  02:00:26 - 02:00:29 - Nadine Stemerdink
  02:00:29 - 02:00:43 - Maassen Erik
  02:00:43 - 02:00:46 - Nadine Stemerdink
  02:00:46 - 02:01:14 - Paul de Bruijn
  02:01:14 - 02:01:22 - Nadine Stemerdink
  02:01:22 - 02:01:50 - Maassen Erik
  02:01:50 - 02:02:02 - Nadine Stemerdink
  02:02:02 - 02:02:12 - Paul de Bruijn
  02:02:12 - 02:02:24 - Nadine Stemerdink
  02:02:24 - 02:03:35 - Paul 't Lam
  02:03:35 - 02:03:37 - Nadine Stemerdink
  02:03:37 - 02:04:18 - Mark van Oostrum
  02:04:18 - 02:05:15 - Nadine Stemerdink
  02:16:23 - 02:17:13 - Nadine Stemerdink
  02:17:13 - 02:17:39 - Arnold Posthuma
  02:17:39 - 02:17:43 - Nadine Stemerdink
  02:17:43 - 02:19:32 - Maassen Erik
  02:19:32 - 02:19:35 - Nadine Stemerdink
  02:19:35 - 02:20:46 - Paul de Bruijn
  02:20:46 - 02:20:50 - Nadine Stemerdink
  02:20:50 - 02:20:55 - Martine Zoun
  02:20:55 - 02:21:00 - Nadine Stemerdink
  02:21:00 - 02:21:34 - Martine Zoun
  02:21:34 - 02:21:39 - Nadine Stemerdink
  02:21:39 - 02:22:37 - Patty Wijnen
  02:22:37 - 02:22:45 - Nadine Stemerdink
  02:22:45 - 02:24:38 - Paul de Bruijn
  02:24:38 - 02:24:41 - Nadine Stemerdink
  02:24:41 - 02:25:07 - Bart Lavrijsen
  02:25:07 - 02:25:10 - Nadine Stemerdink
  02:25:10 - 02:25:35 - Paul de Bruijn
  02:25:35 - 02:27:30 - Nadine Stemerdink
  02:27:30 - 02:27:59 - Wouter van Duivendijk
  02:27:59 - 02:28:50 - Nadine Stemerdink
  02:28:50 - 02:28:58 - Arnold Posthuma
  02:28:58 - 02:29:03 - Nadine Stemerdink
  02:29:03 - 02:29:19 - Maassen Erik
  02:29:19 - 02:29:23 - Nadine Stemerdink
  02:29:23 - 02:29:44 - Paul 't Lam
  02:29:44 - 02:29:49 - Nadine Stemerdink
  02:29:49 - 02:29:58 - Patty Wijnen
  02:29:58 - 02:32:10 - Nadine Stemerdink
 14. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
 15. 8.2

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1)
  tegen
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
 16. 8.3

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1)
  tegen
  VS - CDA (4), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
 17. 8.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
 18. 9

  Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over de Omgevingsvisie Voorschoten 2040. De startnotitie is bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven voor het proces van beleidsvorming op dit onderwerp. Deze kaders gaan over de afbakening van het onderwerp en het proces van totstandkoming.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
  Motie 321 is na een stemverklaring van de CDA-fractie aangenomen.


  Details stemmingen: zie diagram met stemuitslag in de vergadering op de raadswebsite en de notulen die worden gepubliceerd bij de komende raadsvergadering.

  02:31:02 - 02:32:10 - Nadine Stemerdink
  02:32:10 - 02:33:03 - Marleen Persoon
  02:33:03 - 02:33:07 - Nadine Stemerdink
  02:33:07 - 02:33:38 - Conny van der Krogt
  02:33:38 - 02:33:43 - Nadine Stemerdink
  02:33:43 - 02:34:24 - Jolien Schroot
  02:34:24 - 02:34:30 - Nadine Stemerdink
  02:34:30 - 02:36:18 - Bart Lavrijsen
  02:36:18 - 02:36:25 - Nadine Stemerdink
  02:36:25 - 02:37:57 - Maassen Erik
  02:37:57 - 02:38:08 - Nadine Stemerdink
  02:38:08 - 02:39:18 - Helma van der Wende
  02:39:18 - 02:39:35 - Nadine Stemerdink
  02:39:35 - 02:40:54 - Hans van der Elst
  02:40:54 - 02:41:10 - Nadine Stemerdink
  02:41:10 - 02:41:21 - Jolien Schroot
  02:41:21 - 02:41:24 - Nadine Stemerdink
  02:41:24 - 02:42:43 - Bart Lavrijsen
  02:42:43 - 02:42:51 - Nadine Stemerdink
  02:42:51 - 02:43:13 - Helma van der Wende
  02:43:13 - 02:44:19 - Nadine Stemerdink
  02:44:19 - 02:44:32 - Helma van der Wende
  02:44:32 - 02:45:56 - Nadine Stemerdink
 19. 9.1

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
  tegen
  VS - CDA (4)
 20. 10

  In de commissies Planning & Control van 25 januari en Burger & Bestuur van 4 april is gesproken over de begrotingsindexatie van gemeenschappelijke regelingen. Commissie Burger & Bestuur adviseert de raad om in de raadsvergadering te bespreken welke politiek uitspraken en acties de Voorschotense raad aan dit onderwerp wil verbinden. 
  Als bijlagen zijn toegevoegd: de motie van de gemeenteraad Oegstgeest die de directe aanleiding vormde, een ambtelijk memo ter toelichting op dit onderwerp, beantwoording van schriftelijke vragen 347 inclusief presentatie en beantwoording van diverse technische vragen. Daarnaast is de memo van de PvdA-fractie toegevoegd, die in commissie B&B onderdeel is geworden van de beraadslaging.

  Besluit

  Motie 323 is unaniem aangenomen.

  02:45:03 - 02:45:56 - Nadine Stemerdink
  02:45:56 - 02:47:21 - Arnold Posthuma
  02:47:21 - 02:47:28 - Nadine Stemerdink
  02:47:28 - 02:48:22 - Bram Reinke
  02:48:22 - 02:48:29 - Nadine Stemerdink
  02:48:29 - 02:49:59 - Albert Deuzeman
  02:49:59 - 02:50:20 - Nadine Stemerdink
  02:50:21 - 02:50:29 - Maassen Erik
  02:50:29 - 02:50:36 - Nadine Stemerdink
  02:50:36 - 02:51:12 - Esther Mieremet
  02:51:12 - 02:51:16 - Nadine Stemerdink
  02:51:16 - 02:52:31 - Patricia Kortekaas
  02:52:31 - 02:52:34 - Nadine Stemerdink
  02:52:34 - 02:55:02 - Wouter van Duivendijk
  02:55:02 - 02:55:07 - Nadine Stemerdink
  02:55:07 - 02:55:58 - Hans van der Elst
  02:55:58 - 02:56:24 - Nadine Stemerdink
  02:56:24 - 02:56:39 - Esther Mieremet
  02:56:39 - 02:58:20 - Nadine Stemerdink
 21. 10.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
 22. 11

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

 23. 12

  02:57:20 - 02:58:20 - Nadine Stemerdink