Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Voorschoten

donderdag 7 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter
Mw. N. Stemerdink
Toelichting

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De agenda is vastgesteld; bij agendapunt 17 Overig wordt een motie vreemd aan de orde van dag behandeld over geboorteaangifte.

  00:03:03 - 00:04:04 - Nadine Stemerdink
  00:04:04 - 00:04:24 - Nadine Stemerdink
  00:04:54 - 00:05:53 - Nadine Stemerdink
  00:05:54 - 00:05:56 - P. van der Meer
  00:05:57 - 00:06:27 - Nadine Stemerdink
  00:06:46 - 00:06:51 - Nadine Stemerdink
  00:06:54 - 00:07:08 - Nadine Stemerdink
  00:07:09 - 00:07:29 - Nadine Stemerdink
  00:07:33 - 00:07:51 - Jolien Schroot
  00:08:00 - 00:08:13 - Nadine Stemerdink
  00:08:14 - 00:08:15 - Jolien Schroot
  00:08:16 - 00:08:18 - Nadine Stemerdink
  00:08:25 - 00:08:54 - Helma van der Wende
  00:08:55 - 00:09:16 - Nadine Stemerdink
  00:09:17 - 00:09:29 - Helma van der Wende
  00:09:30 - 00:09:39 - Nadine Stemerdink
  00:09:40 - 00:09:44 - Nadine Stemerdink
  00:09:45 - 00:09:47 - Nadine Stemerdink
  00:09:48 - 00:10:03 - Nadine Stemerdink
  00:10:07 - 00:10:38 - Bram Reinke
  00:10:39 - 00:10:42 - Nadine Stemerdink
  00:10:43 - 00:11:21 - Helma van der Wende
  00:11:22 - 00:11:37 - Nadine Stemerdink
  00:11:38 - 00:11:46 - Nadine Stemerdink
  00:11:54 - 00:12:04 - Nadine Stemerdink
  00:12:05 - 00:12:16 - Patricia Kortekaas
  00:12:17 - 00:12:23 - Nadine Stemerdink
  00:12:24 - 00:12:36 - Nadine Stemerdink
  00:12:39 - 00:12:41 - Nadine Stemerdink
  00:12:42 - 00:13:05 - Nadine Stemerdink
  00:13:12 - 00:17:05 - Bart Lavrijsen
  00:17:06 - 00:17:13 - Nadine Stemerdink
  00:17:22 - 00:20:28 - Corine Ilic
  00:20:29 - 00:20:38 - Nadine Stemerdink
  00:20:39 - 00:23:28 - Jolien Schroot
  00:23:29 - 00:23:34 - Nadine Stemerdink
  00:23:37 - 00:25:14 - Helma van der Wende
  00:25:15 - 00:25:19 - Nadine Stemerdink
  00:25:20 - 00:29:32 - Maassen Erik
  00:29:33 - 00:29:36 - Nadine Stemerdink
  00:29:52 - 00:30:38 - Geert-Jan van den Ende
  00:30:39 - 00:30:43 - Nadine Stemerdink
  00:30:44 - 00:31:50 - Arnold Posthuma
  00:31:51 - 00:32:09 - Nadine Stemerdink
  00:32:28 - 00:32:29 - Nadine Stemerdink
  00:32:30 - 00:34:56 - Hubert Schokker
  00:34:57 - 00:34:58 - Nadine Stemerdink
  00:34:59 - 00:35:36 - Bart Lavrijsen
  00:35:37 - 00:35:38 - Nadine Stemerdink
  00:35:39 - 00:40:03 - Hubert Schokker
  00:40:04 - 00:40:05 - Nadine Stemerdink
  00:40:06 - 00:41:10 - Hubert Schokker
  00:41:11 - 00:41:15 - Nadine Stemerdink
  00:41:16 - 00:41:31 - Arnold Posthuma
  00:41:32 - 00:41:33 - Nadine Stemerdink
  00:41:34 - 00:42:45 - Hubert Schokker
  00:42:46 - 00:43:04 - Nadine Stemerdink
  00:43:08 - 00:44:13 - Bart Lavrijsen
  00:44:14 - 00:44:20 - Nadine Stemerdink
  00:44:21 - 00:44:35 - Arnold Posthuma
  00:44:36 - 00:44:37 - Nadine Stemerdink
  00:44:38 - 00:44:50 - Bart Lavrijsen
  00:44:51 - 00:45:01 - Nadine Stemerdink
  00:45:02 - 00:46:02 - Corine Ilic
  00:46:03 - 00:46:06 - Nadine Stemerdink
  00:46:07 - 00:46:43 - Jolien Schroot
  00:46:44 - 00:46:50 - Nadine Stemerdink
  00:46:51 - 00:47:42 - Helma van der Wende
  00:47:43 - 00:47:45 - Nadine Stemerdink
  00:47:46 - 00:47:58 - Jolien Schroot
  00:47:59 - 00:48:00 - Nadine Stemerdink
  00:48:01 - 00:48:21 - Helma van der Wende
  00:48:22 - 00:48:36 - Nadine Stemerdink
  00:48:37 - 00:48:55 - Arnold Posthuma
  00:48:56 - 00:48:58 - Nadine Stemerdink
  00:48:59 - 00:49:00 - Hubert Schokker
  00:49:01 - 00:49:40 - Nadine Stemerdink
  00:49:57 - 00:50:18 - Patricia Kortekaas
  00:50:19 - 00:50:29 - Nadine Stemerdink
  00:50:40 - 00:50:58 - Nadine Stemerdink
  00:50:59 - 00:51:15 - Nadine Stemerdink
  00:51:27 - 00:51:47 - Nadine Stemerdink
  00:51:48 - 00:52:18 - Nadine Stemerdink
  00:52:19 - 00:52:57 - Arnold Posthuma
  00:52:58 - 00:53:02 - Nadine Stemerdink
  00:53:03 - 00:53:15 - Geert-Jan van den Ende
  00:53:16 - 00:53:47 - Nadine Stemerdink
  00:53:48 - 00:54:14 - Geert-Jan van den Ende
  00:54:15 - 00:54:20 - Nadine Stemerdink
  00:54:27 - 00:54:29 - Nadine Stemerdink
  00:54:30 - 00:55:05 - Helma van der Wende
  00:55:06 - 00:55:09 - Nadine Stemerdink
  00:55:10 - 00:57:30 - Bram Reinke
  00:57:31 - 00:57:35 - Nadine Stemerdink
  00:57:36 - 00:58:19 - Jolien Schroot
  00:58:20 - 00:58:23 - Nadine Stemerdink
  00:58:24 - 00:58:54 - Conny van der Krogt
  00:58:55 - 00:59:00 - Nadine Stemerdink
  00:59:01 - 00:59:24 - Maassen Erik
  00:59:25 - 01:00:18 - Nadine Stemerdink
  01:00:19 - 01:02:08 - Hubert Schokker
  01:02:09 - 01:02:37 - Nadine Stemerdink
  01:02:38 - 01:03:13 - Bram Reinke
  01:03:14 - 01:03:54 - Nadine Stemerdink
  01:04:10 - 01:04:23 - Nadine Stemerdink
  01:04:24 - 01:04:36 - Nadine Stemerdink
  01:04:42 - 01:04:51 - Martine Zoun
  01:04:52 - 01:04:55 - Nadine Stemerdink
  01:04:56 - 01:04:58 - Martine Zoun
  01:04:59 - 01:05:09 - Nadine Stemerdink
  01:05:10 - 01:05:15 - Martine Zoun
  01:05:16 - 01:05:21 - Nadine Stemerdink
 2. 2

  De heer P. van der Meer wordt beëdigd als burgercommissielid voor de Voorschoten Lokaal-fractie.

  Besluit

  De heer P. van der Meer is beëdigd als burgercommissielid (fractie Voorschoten Lokaal).

  00:04:05 - 00:04:24 - Nadine Stemerdink
  00:04:54 - 00:05:53 - Nadine Stemerdink
  00:05:54 - 00:05:56 - P. van der Meer
  00:05:57 - 00:06:27 - Nadine Stemerdink
  00:06:46 - 00:06:51 - Nadine Stemerdink
 3. 3

  Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

  00:06:54 - 00:07:08 - Nadine Stemerdink
 4. 4

  Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.

  Besluit

  Op verzoek van de D66-fractie: ten aanzien van de brieven Zienswijze Starrenburg zal de wethouder ervoor zorgdragen dat de indieners worden geïnformeerd als de reactie langer op zich laat wachten.
  Bij brief 2416 over afvalinzameling vraagt de CDA-fractie blijvende aandacht van het college voor communicatie over afvalinzameling, waarbij wellicht ook kwartaalgegevens over effecten van niet meer scheiden kunnen worden gedeeld met inwoners en raad. Deze suggestie is meegegeven aan het college.
  De Lijst Ingekomen Stukken is met de voorgestelde wijze van afdoening vastgesteld.

  00:07:09 - 00:07:29 - Nadine Stemerdink
  00:07:33 - 00:07:51 - Jolien Schroot
  00:08:00 - 00:08:13 - Nadine Stemerdink
  00:08:14 - 00:08:15 - Jolien Schroot
  00:08:16 - 00:08:18 - Nadine Stemerdink
  00:08:25 - 00:08:54 - Helma van der Wende
  00:08:55 - 00:09:16 - Nadine Stemerdink
  00:09:17 - 00:09:29 - Helma van der Wende
  00:09:30 - 00:09:39 - Nadine Stemerdink
 5. 5

  Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

  00:09:40 - 00:09:44 - Nadine Stemerdink
 6. 6

  De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.

  00:09:45 - 00:09:47 - Nadine Stemerdink
 7. 6.1

  Voorschoten wil in 2050 energieneutraal zijn. Met nieuwe uitgangspunten voor windenergie, buurtaccu’s en middenspanningsruimtes (WBM) wil de gemeente Voorschoten hieraan bijdragen en duidelijkheid bieden over de mogelijkheden en voorwaarden. De raad wordt gevraagd deze uitgangspunten vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel is, na stemverklaringen van de CDA- en VVD-fractie, zonder beraadslaging en stemming aangenomen. Hierbij worden de leden van de VVD-fractie geacht te hebben tegen gestemd. (Fracties Voorschoten Lokaal, CDA, GroenLinks, D66, PvdA en SP voor (17) en VVD tegen (4)).

  00:09:48 - 00:10:03 - Nadine Stemerdink
  00:10:07 - 00:10:38 - Bram Reinke
  00:10:39 - 00:10:42 - Nadine Stemerdink
  00:10:43 - 00:11:21 - Helma van der Wende
  00:11:22 - 00:11:37 - Nadine Stemerdink
 8. 6.2

  Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over de ontwikkelvisie bedrijventerreinen. De startnotitie is bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven voor de afbakening van het onderwerp en het proces van totstandkoming de visie.

  Besluit

  Het voorstel is zonder beraadslaging en stemming, na een stemverklaring van de CDA-fractie, aangenomen.

  00:11:38 - 00:11:46 - Nadine Stemerdink
  00:11:54 - 00:12:04 - Nadine Stemerdink
  00:12:05 - 00:12:16 - Patricia Kortekaas
  00:12:17 - 00:12:23 - Nadine Stemerdink
 9. 6.3

  In de statuten van Stichting VOS – de Voorschotense Openbare School – staat dat de raad een zienswijze kan geven over de conceptbegroting van de stichting. Bij dit agendapunt ligt een concept-zienswijze ter behandeling voor.

  Besluit

  Het voorstel is zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

  00:12:24 - 00:12:36 - Nadine Stemerdink
 10. 7

  De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.

  00:12:39 - 00:12:41 - Nadine Stemerdink
 11. 8

  Met het opstellen van het Integraal Waterketenprogramma 2024 - 2028 legt de gemeente Voorschoten vast hoe invulling wordt gegeven aan de ambitie, doelen, beoogde maatregelen en het financiële kader dat benodigd is om het stedelijk waterbeheer in de veranderende wereld (zoals klimaatverandering, duurzaamheid, (woning)bouwopgave) op orde te hebben en te houden. De raad wordt gevraagd het Integraal Waterketenprogramma vast te stellen. Een aangepast raadsvoorstel (beslispunt 5) na commissiebehandeling is toegevoegd. Tevens is een aanvullend memo toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (3), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is na een stemverklaring van mw. Kortekaas (CDA) unaniem aangenomen, waarbij mw. Kortekaas zich heeft onthouden van stemming. (20 stemmen voor)
  Motie 318 is unaniem aangenomen, waarbij mw. Kortekaas zich heeft onthouden van stemming. (20 stemmen voor)

  00:12:42 - 00:13:05 - Nadine Stemerdink
  00:13:12 - 00:17:05 - Bart Lavrijsen
  00:17:06 - 00:17:13 - Nadine Stemerdink
  00:17:22 - 00:20:28 - Corine Ilic
  00:20:29 - 00:20:38 - Nadine Stemerdink
  00:20:39 - 00:23:28 - Jolien Schroot
  00:23:29 - 00:23:34 - Nadine Stemerdink
  00:23:37 - 00:25:14 - Helma van der Wende
  00:25:15 - 00:25:19 - Nadine Stemerdink
  00:25:20 - 00:29:32 - Maassen Erik
  00:29:33 - 00:29:36 - Nadine Stemerdink
  00:29:52 - 00:30:38 - Geert-Jan van den Ende
  00:30:39 - 00:30:43 - Nadine Stemerdink
  00:30:44 - 00:31:50 - Arnold Posthuma
  00:31:51 - 00:32:09 - Nadine Stemerdink
  00:32:28 - 00:32:29 - Nadine Stemerdink
  00:32:30 - 00:34:56 - Hubert Schokker
  00:34:57 - 00:34:58 - Nadine Stemerdink
  00:34:59 - 00:35:36 - Bart Lavrijsen
  00:35:37 - 00:35:38 - Nadine Stemerdink
  00:35:39 - 00:40:03 - Hubert Schokker
  00:40:04 - 00:40:05 - Nadine Stemerdink
  00:40:06 - 00:41:10 - Hubert Schokker
  00:41:11 - 00:41:15 - Nadine Stemerdink
  00:41:16 - 00:41:31 - Arnold Posthuma
  00:41:32 - 00:41:33 - Nadine Stemerdink
  00:41:34 - 00:42:45 - Hubert Schokker
  00:42:46 - 00:43:04 - Nadine Stemerdink
  00:43:08 - 00:44:13 - Bart Lavrijsen
  00:44:14 - 00:44:20 - Nadine Stemerdink
  00:44:21 - 00:44:35 - Arnold Posthuma
  00:44:36 - 00:44:37 - Nadine Stemerdink
  00:44:38 - 00:44:50 - Bart Lavrijsen
  00:44:51 - 00:45:01 - Nadine Stemerdink
  00:45:02 - 00:46:02 - Corine Ilic
  00:46:03 - 00:46:06 - Nadine Stemerdink
  00:46:07 - 00:46:43 - Jolien Schroot
  00:46:44 - 00:46:50 - Nadine Stemerdink
  00:46:51 - 00:47:42 - Helma van der Wende
  00:47:43 - 00:47:45 - Nadine Stemerdink
  00:47:46 - 00:47:58 - Jolien Schroot
  00:47:59 - 00:48:00 - Nadine Stemerdink
  00:48:01 - 00:48:21 - Helma van der Wende
  00:48:22 - 00:48:36 - Nadine Stemerdink
  00:48:37 - 00:48:55 - Arnold Posthuma
  00:48:56 - 00:48:58 - Nadine Stemerdink
  00:48:59 - 00:49:00 - Hubert Schokker
  00:49:01 - 00:49:40 - Nadine Stemerdink
  00:49:57 - 00:50:18 - Patricia Kortekaas
  00:50:19 - 00:50:29 - Nadine Stemerdink
  00:50:40 - 00:50:58 - Nadine Stemerdink
 12. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (3), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
  00:50:59 - 00:51:15 - Nadine Stemerdink
  00:51:27 - 00:51:47 - Nadine Stemerdink
 13. 9

  Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Korte Vliet- Leidseweg noord deel noord heeft de raad besloten de noordelijke ontsluitingweg van het dorp te verleggen van de Leidseweg, naar de nieuwe weg door de woningbouwontwikkeling Het Fortuyn. De gemeente Leiden is aan haar kant bezig met aanpassingen aan de ontsluiting rond de Groote Vink. Met de gemeente Leiden is een akkoord bereikt over de aansluiting van de twee gemeenten op elkaar. De raad wordt gevraagd hiervoor financiële middelen te reserveren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

  00:51:48 - 00:52:18 - Nadine Stemerdink
  00:52:19 - 00:52:57 - Arnold Posthuma
  00:52:58 - 00:53:02 - Nadine Stemerdink
  00:53:03 - 00:53:15 - Geert-Jan van den Ende
  00:53:16 - 00:53:47 - Nadine Stemerdink
  00:53:48 - 00:54:14 - Geert-Jan van den Ende
  00:54:15 - 00:54:20 - Nadine Stemerdink
  00:54:27 - 00:54:29 - Nadine Stemerdink
  00:54:30 - 00:55:05 - Helma van der Wende
  00:55:06 - 00:55:09 - Nadine Stemerdink
  00:55:10 - 00:57:30 - Bram Reinke
  00:57:31 - 00:57:35 - Nadine Stemerdink
  00:57:36 - 00:58:19 - Jolien Schroot
  00:58:20 - 00:58:23 - Nadine Stemerdink
  00:58:24 - 00:58:54 - Conny van der Krogt
  00:58:55 - 00:59:00 - Nadine Stemerdink
  00:59:01 - 00:59:24 - Maassen Erik
  00:59:25 - 01:00:18 - Nadine Stemerdink
  01:00:19 - 01:02:08 - Hubert Schokker
  01:02:09 - 01:02:37 - Nadine Stemerdink
  01:02:38 - 01:03:13 - Bram Reinke
  01:03:14 - 01:03:54 - Nadine Stemerdink
  01:04:10 - 01:04:23 - Nadine Stemerdink
 14. 10

  Hoe is het gemeentelijk onderhoud georganiseerd van wegen, bruggen en onderdoorgangen, en welke kosten zijn hiermee gemoeid? Dat heeft de Rekenkamercommissie laten onderzoeken. Het doel is om inzicht en verbetersuggesties te bieden omtrent de besluitvorming, organisatie, financiering en monitoring van het onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen. De RKC doet in haar aanbiedingsbrief bij het rapport een zestal aanbevelingen voor verbetering.. De commissie gaat hierover onderling en met het college in gesprek. In de raadsvergadering van 7 maart 2024 neemt de raad een besluit over het overnemen van de aanbevelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)

  Besluit

  Toezegging: het college spant zich in om bij de uitwerking van de aanbevelingen duidelijkheid te krijgen over hoe de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente ligt met betrekking tot de ‘ProRailtunnels’.
  Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

  01:05:22 - 01:05:47 - Nadine Stemerdink
  01:05:48 - 01:06:45 - Marleen Persoon
  01:06:46 - 01:06:52 - Nadine Stemerdink
  01:06:53 - 01:07:22 - Conny van der Krogt
  01:07:23 - 01:07:26 - Nadine Stemerdink
  01:07:27 - 01:07:36 - Jolien Schroot
  01:07:37 - 01:07:39 - Nadine Stemerdink
  01:07:40 - 01:08:06 - Bart Lavrijsen
  01:08:07 - 01:08:11 - Nadine Stemerdink
  01:08:12 - 01:08:52 - Arnold Posthuma
  01:08:53 - 01:08:58 - Nadine Stemerdink
  01:08:59 - 01:09:13 - Maassen Erik
  01:09:14 - 01:09:17 - Nadine Stemerdink
  01:09:18 - 01:09:28 - Helma van der Wende
  01:09:29 - 01:09:33 - Nadine Stemerdink
  01:09:34 - 01:10:05 - Hubert Schokker
  01:10:06 - 01:10:30 - Nadine Stemerdink
  01:10:39 - 01:10:44 - Nadine Stemerdink
 15. 11

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. 26 wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waaronder de ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’, zijn opgegaan in deze ene wet. Hierdoor is de ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht Voorschoten’  van grondslag veranderd. De raad wordt voorgesteld om de betreffende verordening in overeenstemming met de Omgevingswet te brengen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)

  Besluit

  Amendement 288 is unaniem aangenomen.
  Het gewijzigde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

  01:10:45 - 01:11:20 - Nadine Stemerdink
  01:11:22 - 01:12:15 - Marleen Persoon
  01:12:18 - 01:12:31 - Nadine Stemerdink
  01:12:32 - 01:12:44 - Arnold Posthuma
  01:12:45 - 01:12:51 - Nadine Stemerdink
  01:12:53 - 01:14:33 - Corine Ilic
  01:14:34 - 01:14:38 - Nadine Stemerdink
  01:14:39 - 01:15:17 - Jolien Schroot
  01:15:18 - 01:15:23 - Nadine Stemerdink
  01:15:24 - 01:15:50 - Patricia Kortekaas
  01:15:51 - 01:16:08 - Nadine Stemerdink
  01:16:29 - 01:16:32 - Nadine Stemerdink
  01:16:33 - 01:19:00 - Hans van der Elst
  01:19:01 - 01:19:28 - Nadine Stemerdink
  01:19:29 - 01:19:32 - Corine Ilic
  01:19:34 - 01:19:45 - Nadine Stemerdink
  01:19:46 - 01:19:53 - Corine Ilic
  01:19:54 - 01:20:26 - Nadine Stemerdink
  01:20:27 - 01:20:54 - Nadine Stemerdink
  01:20:55 - 01:21:20 - Nadine Stemerdink
 16. 11.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
  01:20:27 - 01:20:54 - Nadine Stemerdink
 17. 12

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze te geven op de regionale investeringsagenda (RIA)  Holland Rijnland. De RIA voorziet in langjarig samenwerken met de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland aan ruimtelijke en economische opgaven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)

  Besluit

  Motie 317 is ingetrokken in het vertrouwen dat het college de inbreng uit de zienswijze nadrukkelijk onder de aandacht zal brengen in Holland Rijnland.


  Het gewijzigde amendement 287 is unaniem aangenomen.
  Het gewijzigde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

  01:21:21 - 01:22:04 - Nadine Stemerdink
  01:22:05 - 01:24:14 - Arnold Posthuma
  01:24:15 - 01:24:22 - Nadine Stemerdink
  01:24:23 - 01:25:51 - Albert Deuzeman
  01:25:52 - 01:25:54 - Nadine Stemerdink
  01:25:55 - 01:28:12 - Maassen Erik
  01:28:13 - 01:28:16 - Nadine Stemerdink
  01:28:17 - 01:30:05 - Bram Reinke
  01:30:06 - 01:30:08 - Nadine Stemerdink
  01:30:09 - 01:34:27 - Cees Bremmer
  01:34:28 - 01:34:31 - Nadine Stemerdink
  01:34:32 - 01:34:57 - Albert Deuzeman
  01:34:58 - 01:35:03 - Nadine Stemerdink
  01:35:04 - 01:35:39 - Arnold Posthuma
  01:35:40 - 01:35:49 - Nadine Stemerdink
  01:35:50 - 01:36:15 - Maassen Erik
  01:36:16 - 01:36:18 - Nadine Stemerdink
  01:36:19 - 01:36:45 - Arnold Posthuma
  01:36:46 - 01:36:47 - Nadine Stemerdink
  01:36:48 - 01:37:13 - Maassen Erik
  01:37:14 - 01:37:16 - Nadine Stemerdink
  01:37:17 - 01:37:45 - Arnold Posthuma
  01:37:46 - 01:37:47 - Nadine Stemerdink
  01:37:48 - 01:38:30 - Maassen Erik
  01:38:31 - 01:38:45 - Nadine Stemerdink
  01:38:46 - 01:39:39 - Cees Bremmer
  01:39:40 - 01:39:44 - Nadine Stemerdink
  01:39:45 - 01:39:46 - Cees Bremmer
  01:39:47 - 01:39:51 - Nadine Stemerdink
  01:39:52 - 01:40:42 - Esther Mieremet
  01:40:43 - 01:40:44 - Nadine Stemerdink
  01:40:45 - 01:41:12 - Maassen Erik
  01:41:13 - 01:41:14 - Nadine Stemerdink
  01:41:15 - 01:41:42 - Esther Mieremet
  01:41:43 - 01:41:45 - Nadine Stemerdink
  01:41:46 - 01:42:19 - Maassen Erik
  01:42:20 - 01:42:21 - Nadine Stemerdink
  01:42:22 - 01:43:00 - Esther Mieremet
  01:43:01 - 01:43:07 - Nadine Stemerdink
  01:43:08 - 01:45:48 - Wouter van Duivendijk
  01:45:49 - 01:46:02 - Nadine Stemerdink
  01:46:04 - 01:46:12 - Nadine Stemerdink
  01:46:13 - 01:50:20 - Paul de Bruijn
  01:50:21 - 01:50:23 - Nadine Stemerdink
  01:50:24 - 01:50:53 - Arnold Posthuma
  01:50:54 - 01:50:55 - Nadine Stemerdink
  01:50:56 - 01:51:37 - Paul de Bruijn
  01:51:38 - 01:51:53 - Nadine Stemerdink
  01:51:54 - 01:51:56 - Albert Deuzeman
  01:51:57 - 01:52:01 - Nadine Stemerdink
  01:52:02 - 01:52:27 - Cees Bremmer
  01:52:28 - 01:52:32 - Nadine Stemerdink
  01:52:33 - 01:52:39 - Arnold Posthuma
  01:52:40 - 01:52:53 - Nadine Stemerdink
  02:07:34 - 02:07:53 - Nadine Stemerdink
  02:07:54 - 02:08:35 - Arnold Posthuma
  02:08:36 - 02:08:45 - Nadine Stemerdink
  02:08:46 - 02:09:08 - Paul de Bruijn
  02:09:09 - 02:09:26 - Nadine Stemerdink
  02:09:27 - 02:09:51 - Albert Deuzeman
  02:09:52 - 02:09:57 - Nadine Stemerdink
  02:09:58 - 02:10:27 - Maassen Erik
  02:10:28 - 02:10:47 - Nadine Stemerdink
  02:10:48 - 02:11:08 - Cees Bremmer
  02:11:09 - 02:11:12 - Nadine Stemerdink
  02:11:13 - 02:11:32 - Esther Mieremet
  02:11:33 - 02:11:35 - Martine Zoun
  02:11:36 - 02:12:01 - Wouter van Duivendijk
  02:12:02 - 02:12:24 - Nadine Stemerdink
  02:12:24 - 02:12:36 - Nadine Stemerdink
  02:12:45 - 02:12:46 - Nadine Stemerdink
  02:12:59 - 02:13:04 - Nadine Stemerdink
  02:13:05 - 02:13:19 - Nadine Stemerdink
  02:13:29 - 02:13:36 - Nadine Stemerdink
 18. 12.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - Voorschoten Lokaal (4), VS - VVD (4)
  02:12:24 - 02:12:36 - Nadine Stemerdink
  02:12:45 - 02:12:46 - Nadine Stemerdink
  02:12:59 - 02:13:04 - Nadine Stemerdink
 19. 12.2

 20. 13

  Op grond van artikel 17.9 van de Omgevingswet moet de raad een gemeentelijke adviescommissie instellen die adviseert over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van haar grondgebied. Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet is de commissie voor Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) van rechtswege vervallen. Daarvoor is deze adviescommissie in de plaats gekomen. De leden van de Welstandscommissie waren benoemd tot 1 januari 2024. Gevraagd wordt hen opnieuw te benoemen maar dan in de gemeentelijke adviescommissie.

  Besluit

  Het voorstel is aangenomen met schriftelijk stemming, waarmee voorgestelde leden en plaatsvervangend lid benoemd zijn. Uitslag stemming: dhr. A. Cloïn 21 voor; dhr. drs. R. den Hartog de Wilde 20 voor, 1 ongeldig; mevr. F. Lamboo 21 voor; mevr. ir. A. de Back 21 voor.

  02:13:36 - 02:14:50 - Nadine Stemerdink
  02:19:43 - 02:20:37 - Nadine Stemerdink
  02:20:38 - 02:20:42 - Jolien Schroot
  02:20:43 - 02:20:58 - Nadine Stemerdink
 21. 14

  De raad wijst een nieuw lid en plaatsvervangend lid aan van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.
  In het presidium is vastgesteld dat inhoudelijke bespreking van het voorstel niet nodig is. Het punt staat onder de bespreekpunten omdat besluitvorming bij benoemingen met schriftelijke, geheime stemming gebeurt.

  Besluit

  Het raadsvoorstel is aangenomen.
  De beslispunten 1 en 3 zijn zonder beraadslaging en stemming unaniem aangenomen. Uitslag schriftelijke stemming beslispunt 2, benoemingen: mw. Schroot: 20 voor, 1 tegen; wethouder Schokker 19 voor, 2 ongeldig.

  02:20:59 - 02:22:45 - Nadine Stemerdink
  02:22:54 - 02:23:05 - Nadine Stemerdink
  02:27:52 - 02:28:36 - Nadine Stemerdink
 22. 15

  De inwerkingtreding van de Wet Versterking decentrale rekenkamers maakt het noodzakelijk de huidige organisatievorm van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) aan te passen. De raad besluit hiervoor een gemeenschappelijke regeling vast te stellen.
  In het presidium is vastgesteld dat inhoudelijke bespreking van het voorstel niet nodig is. Het punt staat onder de bespreekpunten omdat besluitvorming bij benoemingen met schriftelijke, geheime stemming gebeurt.

  Besluit

  Het raadsvoorstel is aangenomen.
  Beslispunten 1 en 2 zijn zonder beraadslaging en stemming unaniem aangenomen. Uitslag schriftelijke stemming beslispunten 3 en 4 over benoemingen: alle benoemingen 21 stemmen voor.

  02:28:37 - 02:30:56 - Nadine Stemerdink
  02:30:58 - 02:31:13 - Nadine Stemerdink
  02:31:27 - 02:31:31 - Nadine Stemerdink
  02:31:39 - 02:31:50 - Nadine Stemerdink
  02:34:42 - 02:35:46 - Nadine Stemerdink
 23. 16

  Dit agendapunt is bedoeld om de AB-leden aandachtspunten mee te geven voor het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West Holland op 11 maart 2024. De stukken zijn te vinden via: Stukken AB vergadering ODWH 11 maart 2024.

  Besluit

  Vanuit de raad worden enkele aandachtspunten meegegeven voor de AB-vergadering.

  02:35:47 - 02:35:58 - Nadine Stemerdink
  02:36:00 - 02:36:59 - Corine Ilic
  02:37:00 - 02:37:05 - Nadine Stemerdink
  02:37:06 - 02:38:13 - Jolien Schroot
  02:38:14 - 02:38:26 - Nadine Stemerdink
 24. 17

  02:38:27 - 02:38:30 - Nadine Stemerdink
 25. 17.1

  Besluit

  De raad behandelt een motie vreemd aan de orde van dag over geboorteaangifte, motie 319. Motie 319 wordt verworpen.
  Details stemuitslagen: zie diagram website, notulen (worden gepubliceerd bij komende raadsvergadering) en intern: gegevens in iBABS.

 26. 17.1.1

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  VS - Voorschoten Lokaal (4)
  tegen
  VS - CDA (4), VS - D66 (3), VS - GroenLinks (4), VS - PvdA (1), VS - SP (1), VS - VVD (4)
  02:38:31 - 02:38:45 - Nadine Stemerdink
  02:39:03 - 02:39:11 - Cees Bremmer
  02:39:12 - 02:41:51 - Martine Zoun
  02:41:52 - 02:42:03 - Cees Bremmer
  02:42:04 - 02:42:25 - Esther Mieremet
  02:42:26 - 02:43:16 - Martine Zoun
  02:43:17 - 02:43:18 - Cees Bremmer
  02:43:19 - 02:43:40 - Esther Mieremet
  02:43:41 - 02:43:46 - Cees Bremmer
  02:43:47 - 02:45:08 - Patricia Kortekaas
  02:45:09 - 02:45:15 - Cees Bremmer
  02:45:16 - 02:46:21 - Conny van der Krogt
  02:46:22 - 02:46:26 - Cees Bremmer
  02:46:27 - 02:46:39 - Maassen Erik
  02:46:47 - 02:48:00 - Maassen Erik
  02:48:01 - 02:48:10 - Cees Bremmer
  02:48:11 - 02:48:52 - Arnold Posthuma
  02:48:53 - 02:49:09 - Cees Bremmer
  02:49:10 - 02:49:19 - Patricia Kortekaas
  02:49:20 - 02:49:26 - Cees Bremmer
  02:49:27 - 02:50:18 - Martine Zoun
  02:50:19 - 02:50:21 - Cees Bremmer
  02:50:22 - 02:52:19 - Martine Zoun
  02:52:20 - 02:52:21 - Cees Bremmer
  02:52:22 - 02:53:17 - Patricia Kortekaas
  02:53:18 - 02:53:26 - Cees Bremmer
  02:53:27 - 02:57:30 - Nadine Stemerdink
  02:57:31 - 02:57:49 - Cees Bremmer
  02:57:50 - 02:58:28 - Martine Zoun
  02:58:29 - 02:58:46 - Cees Bremmer
  02:59:02 - 02:59:21 - Nadine Stemerdink
  02:59:36 - 02:59:48 - Nadine Stemerdink
 27. 18

  02:59:49 - 03:00:03 - Nadine Stemerdink