Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten

donderdag 21 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter
Mw. J.G. van der Krogt
Toelichting

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Arita Jol is afwezig. Agendapunt 7 is van de agenda afgevoerd vanwege het ontbreken van stukken.

  00:02:08 - 00:03:28 - Conny van der Krogt
  00:03:28 - 00:03:36 - Mark van Oostrum
  00:03:36 - 00:06:52 - Conny van der Krogt
 2. 2

  Inwoners en andere belanghebbenden die zich daarvoor van tevoren hebben aangemeld kunnen aan de vergadertafel plaatsnemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden, relevant voor deze commissie. Iedere inspreker krijgt afhankelijk van het aantal insprekers maximaal vijf minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor vragen uit de commissie. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen. Insprekers kunnen zich uiterlijk woensdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:05:28 - 00:06:52 - Conny van der Krogt
 3. 3

  Commissie- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  Er zijn geen terugkoppelingen.

  00:05:43 - 00:06:52 - Conny van der Krogt
 4. 4

  Bij dit agendapunt kan de commissie het college bevragen over de voortgang van actiepunten en voor de agenda geplande onderwerpen. Het gaat om het proces; inhoudelijke bespreking kan de commissie apart agenderen. Verzoek aan de leden is om vragen voor dit punt van tevoren via de griffie bij het college aan te kondigen. De overzichten van toezeggingen, moties en schriftelijke vragen staan in Ibabs. Collegeleden kunnen bij dit punt korte bestuurlijke mededelingen doen als de actualiteit dit vraagt.

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen.

  00:06:14 - 00:06:52 - Conny van der Krogt
 5. 5

  De gemeente heeft minimabeleid om inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen in hun bestaanszekerheid en bij armoedeproblemen. Het huidige minimabeleid is niet meer actueel. Vorig jaar heeft het college de raad geïnformeerd over het proces voor de herziening van het beleid. Nu ligt er een koersdocument voor het nieuwe minimabeleid voor, waarin een visie, thema's en uitgangspunten staan  die richting geven aan het nieuwe beleid. De raad wordt gevraagd deze vast te stellen.

  Besluit

  Een meerderheid in de commissie is positief over het koersdocument en ziet dat veel van de aanbevelingen, die de rekenkamercommissie in haar rapport over minimabeleid deed, zijn verwerkt. Toch leven er ook zorgen, bijvoorbeeld over hoe de koers budgetneutraal uitgevoerd kan worden. De commissie vraagt aandacht voor onder andere het vergroten van het bereik, vereenvoudigen van regelgeving en aanvraagsystematiek en de beleidsvrijheid ten opzichte van Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. GroenLinks overweegt een amendement in te dienen over de budgetneutraliteit. De wethouder komt voor de raadsvergadering schriftelijk terug op de vraag van de SP over wat er is geleerd en meegenomen uit het ambtelijk contact met de gemeente Helmond. (toezegging) Het voorstel komt als bespreekstuk terug op de raadsagenda.

  00:06:39 - 00:06:52 - Conny van der Krogt
  00:06:54 - 00:10:00 - Piet Hein Reidsma
  00:10:00 - 00:10:06 - Conny van der Krogt
  00:10:06 - 00:15:35 - Bas van Benschop
  00:15:35 - 00:15:45 - Conny van der Krogt
  00:15:50 - 00:23:00 - Erik Maassen
  00:23:00 - 00:23:07 - Conny van der Krogt
  00:23:19 - 00:27:33 - Marja Nell
  00:27:33 - 00:27:42 - Conny van der Krogt
  00:27:47 - 00:30:27 - Patty Wijnen
  00:30:27 - 00:30:35 - Conny van der Krogt
  00:30:53 - 00:35:04 - Rachèl van Hellemondt
  00:35:06 - 00:35:13 - Conny van der Krogt
  00:35:15 - 00:36:26 - Martine Zoun
  00:36:26 - 00:36:37 - Conny van der Krogt
  00:36:37 - 00:41:08 - Paul de Bruijn
  00:41:12 - 00:41:14 - Conny van der Krogt
  00:41:14 - 00:41:37 - Erik Maassen
  00:41:38 - 00:41:40 - Conny van der Krogt
  00:41:40 - 00:41:57 - Paul de Bruijn
  00:41:59 - 00:42:01 - Conny van der Krogt
  00:42:01 - 00:42:46 - Paul de Bruijn
  00:42:46 - 00:42:47 - Conny van der Krogt
  00:42:47 - 00:43:00 - Erik Maassen
  00:43:00 - 00:43:01 - Conny van der Krogt
  00:43:01 - 00:43:32 - Paul de Bruijn
  00:43:32 - 00:43:33 - Conny van der Krogt
  00:43:33 - 00:43:46 - Rachèl van Hellemondt
  00:43:46 - 00:43:49 - Conny van der Krogt
  00:43:49 - 00:47:06 - Paul de Bruijn
  00:47:07 - 00:47:09 - Conny van der Krogt
  00:47:09 - 00:47:52 - Erik Maassen
  00:47:56 - 00:47:58 - Conny van der Krogt
  00:48:00 - 00:49:16 - Paul de Bruijn
  00:49:16 - 00:49:18 - Conny van der Krogt
  00:49:18 - 00:49:51 - Erik Maassen
  00:49:51 - 00:49:53 - Conny van der Krogt
  00:49:53 - 00:57:18 - Paul de Bruijn
  00:57:18 - 00:57:37 - Conny van der Krogt
  00:57:37 - 00:57:53 - Piet Hein Reidsma
  00:57:54 - 00:57:56 - Conny van der Krogt
  00:57:56 - 00:58:20 - Paul de Bruijn
  00:58:21 - 00:58:36 - Conny van der Krogt
  00:58:36 - 00:58:37 - Piet Hein Reidsma
  00:58:37 - 00:58:39 - Conny van der Krogt
  00:58:41 - 00:58:47 - Bas van Benschop
  00:58:47 - 00:58:50 - Conny van der Krogt
  00:58:50 - 01:00:15 - Erik Maassen
  01:00:15 - 01:00:19 - Conny van der Krogt
  01:00:19 - 01:01:30 - Marja Nell
  01:01:30 - 01:01:35 - Conny van der Krogt
  01:01:36 - 01:02:42 - Patty Wijnen
  01:02:43 - 01:02:47 - Conny van der Krogt
  01:02:47 - 01:04:18 - Rachèl van Hellemondt
  01:04:20 - 01:04:28 - Conny van der Krogt
  01:04:30 - 01:06:30 - Paul de Bruijn
  01:06:30 - 01:06:32 - Conny van der Krogt
  01:06:32 - 01:07:04 - Rachèl van Hellemondt
  01:07:04 - 01:07:07 - Conny van der Krogt
  01:07:07 - 01:08:48 - Paul de Bruijn
  01:08:48 - 01:09:25 - Rachèl van Hellemondt
  01:09:25 - 01:09:32 - Conny van der Krogt
  01:09:32 - 01:09:38 - Paul de Bruijn
  01:09:39 - 01:10:25 - Conny van der Krogt
  01:10:25 - 01:10:28 - Erik Maassen
  01:10:28 - 01:12:08 - Conny van der Krogt
 6. 6

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen.

  01:11:54 - 01:12:08 - Conny van der Krogt
 7. 7

  Agenda en stukken volgen.

  Besluit

  Dit agendapunt is van de agenda verwijderd.

 8. 8

  De rondvraag is bedoeld voor politieke vragen over actuele onderwerpen, relevant voor deze commissie, die niet schriftelijk gesteld kunnen worden (artikel 39 Reglement van Orde) omdat de actualiteit dit vergt. Commissieleden moeten onderwerpen voor dit agendapunt 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen rondvragen.

 9. 9

  Besluit

  Ca. 20.40 uur.