Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten

donderdag 25 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter
Mw. J.G. van der Krogt
Toelichting

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Rachel van Hellemondt is vervangen door Arnold Posthuma. Piet Hein Reidsma is afwezig.

  00:03:25 - 00:04:29 - Conny van der Krogt
 2. 2

  Inwoners en andere belanghebbenden die zich daarvoor van tevoren hebben aangemeld kunnen aan de vergadertafel plaatsnemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden, relevant voor deze commissie. Iedere inspreker krijgt afhankelijk van het aantal insprekers maximaal vijf minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor vragen uit de commissie. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen. Insprekers kunnen zich uiterlijk woensdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:04:13 - 00:04:29 - Conny van der Krogt
 3. 3

  Commissie- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  De wethouder meldt kort dat de raad deze week een informatiebrief over de ontwikkelingen in de jeugdzorg heeft gekregen. Hierin staat iets over inspiratiesessies die zijn geweest waarin is gesproken over fundamentele wijzigingen in de jeugdzorg. Een taskforce van bestuurders komt voor de zomer met voorstellen om grip te krijgen.

  00:04:19 - 00:04:29 - Conny van der Krogt
  00:05:43 - 00:07:17 - Conny van der Krogt
 4. 4

  Bij dit agendapunt kan de commissie het college bevragen over de voortgang van actiepunten en voor de agenda geplande onderwerpen. Het gaat om het proces; inhoudelijke bespreking kan de commissie apart agenderen. Verzoek aan de leden is om vragen voor dit punt van tevoren via de griffie bij het college aan te kondigen. De overzichten van toezeggingen, moties en schriftelijke vragen staan in Ibabs. Collegeleden kunnen bij dit punt korte bestuurlijke mededelingen doen als de actualiteit dit vraagt.

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen.

  00:05:53 - 00:07:17 - Conny van der Krogt
 5. 5

  De gemeente Voorschoten neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Hecht. Hecht heeft een concept ontwerpbegroting voor 2025 opgesteld. Deze is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierop kenbaar kunnen maken. Het Algemeen Bestuur van Hecht betrekt de zienswijze bij de vaststelling van de begroting 2025 op 10 juli 2024. De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen.
  Zoals gebruikelijk staat het dashboard voor deze gemeenschappelijke regeling als achtergrondinformatie toegevoegd.

  Besluit

  De meeste fracties hebben geen opmerkingen over de zienswijze. De PvdA bereidt een amendement voor om de door de raad aangenomen motie van 11 april over indexering gemeenschappelijke regelingen in de zienswijzebrief te verwerken. De wethouder doet de volgende toezeggingen:
  - het verkeerde getal in het raadsvoorstel wordt voor de raadsvergadering gecorrigeerd.
  - nagevraagd wordt bij wethouder Van der Elst of hij een afschrift van de brief aan de voorzitter van de bestuurlijke werkgroep FGKR aan de raad kan sturen.
  - de vraag van de PvdA om de aangenomen motie in de zienswijzebrieven van andere gemeenschappelijke regelingen te verwerken wordt meegenomen naar het college.
  - hij komt voor de raad terug op de vraag van de PvdA over het arbeidsmarktoptimisme van Hecht. (4x toezegging)
  De commissie adviseert de raad dit voorstel als bespreekstuk in de raadsvergadering te agenderen.

  00:06:10 - 00:07:17 - Conny van der Krogt
  00:10:16 - 00:10:31 - Conny van der Krogt
  00:11:50 - 00:11:55 - Conny van der Krogt
  00:11:55 - 00:12:50 - Marja Nell
  00:14:50 - 00:14:58 - Conny van der Krogt
  00:17:08 - 00:17:20 - Conny van der Krogt
  00:18:24 - 00:18:30 - Conny van der Krogt
  00:20:09 - 00:20:20 - Conny van der Krogt
  00:23:19 - 00:23:21 - Conny van der Krogt
  00:24:26 - 00:24:31 - Conny van der Krogt
  00:25:28 - 00:25:30 - Conny van der Krogt
  00:26:31 - 00:26:33 - Conny van der Krogt
  00:27:31 - 00:27:33 - Conny van der Krogt
  00:30:56 - 00:30:59 - Conny van der Krogt
  00:31:55 - 00:31:58 - Conny van der Krogt
  00:32:10 - 00:33:20 - Hubert Schokker
  00:33:20 - 00:33:55 - Conny van der Krogt
  00:34:43 - 00:34:45 - Conny van der Krogt
  00:36:00 - 00:36:15 - Conny van der Krogt
  00:36:52 - 00:36:58 - Conny van der Krogt
  00:37:01 - 00:37:11 - Conny van der Krogt
  00:38:24 - 00:38:37 - Conny van der Krogt
  00:38:56 - 00:40:30 - Conny van der Krogt
 6. 6

  De rondvraag is bedoeld voor politieke vragen over actuele onderwerpen, relevant voor deze commissie, die niet schriftelijk gesteld kunnen worden (artikel 39 Reglement van Orde) omdat de actualiteit dit vergt. Commissieleden moeten onderwerpen voor dit agendapunt 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen vragen.

  00:39:53 - 00:40:30 - Conny van der Krogt
 7. 7

  Besluit

  Ca. 20.10 uur.

  00:40:30 - 00:40:30 - Conny van der Krogt