Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Informatiebrief 24 Managementrapportage Werk & Inkomen, Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2023

ID
2462
Datum
17-4-2024
Titel
Informatiebrief 24 Managementrapportage Werk & Inkomen, Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2023
Gremium
Type
Informatiebrieven van het college van B&W
Afdeling
Afzender
College van B&W
Agenda Commissie
Agenda raad
Wijze van afdoening
Agenderen voor bespreking in de commissie M&S 13 juni.
Opmerkingen
Lis 23 mei
Relatie met
Bijlage(s)